Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie - Lider Małopolski 2003

Informacje o Banku

Uniwersalna instytucja finansowa
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie powstał w 1979 roku jako instytucja wyspecjalizowana w obsłudze małych i średnich podmiotów gospodarczych związanych z wszystkimi sektorami rynku: handlem, rzemiosłem, usługami, produkcją, wytwórczością. W ciągu kolejnych lat funkcjonowania BSR przekształcił się w wielooddziałową uniwersalną instytucję finansową. Obecnie świadczy nowoczesne usługi finansowe dla ponad 60 tysięcy klientów.

Bank spółdzielczy
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie stanowi własność ponad 15 tysięcy udziałowców. Niezależnie od procesu konsolidacji, który dokonał się w latach 1997 - 1999, Bank kultywuje najlepsze tradycje spółdzielczości bankowej. Każdy z oddziałów BSR posiada swoją radę oddziałową, która reprezentując udziałowców wspiera kierownictwo Banku. Współpraca Banku i lokalnego samorządu bankowego sprawia, że BSR pozostaje blisko swoich właścicieli i klientów.

Lider sektora
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie jako pierwszy bank spółdzielczy w kraju osiągnął w 1999 roku wymagane do prowadzenia samodzielnej działalności minimum kapitałowe 5 mln euro.
W tym samym roku Bank dokonał największej fuzji w sektorze spółdzielczym przyłączając jednocześnie 16 mniejszych banków spółdzielczych. Ogółem w strukturze BSR znalazły się 22 BS-y.
W 2000 roku BSR był pierwszym bankiem spółdzielczym, który uzyskał zgodę NBP na przeprowadzanie operacji dewizowych.

Kapitały Banku
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie posiada 33 mln 629 tys. zł funduszy własnych, co stawia go w gronie największych i najsilniejszych banków spółdzielczych w Polsce. W strukturze kapitałów Banku 82% stanowi fundusz zasobowy, 5% fundusz udziałowy, 13% pozostałe fundusze.

Bank zrzeszony
Od 2002 roku Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie należy do zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie. Jest to instytucja grupująca ponad 60% polskich banków spółdzielczych.

Produkty i usługi
Oferta banku obejmuje kilkadziesiąt nowoczesnych produktów i usług bankowych: wiele typów lokat i depozytów, kilkanaście rodzajów kredytów, karty płatnicze Visa, obsługę dewizową. Obok rozliczeń elektronicznych Bank poleca usługi home bankingu oraz Bankofonu (24 godzinnego systemu telefonicznego). W ramach tego systemu wprowadzono usługę telefonicznego realizowania przelewów. W 2003 roku oferta wzbogaciła się o nową kartę płatniczą Visa Classic.

Kluczowi klienci
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie specjalizuje się w obsłudze: przedsiębiorców i spółek, rolników oraz osób fizycznych.
Prestiżowym aspektem działalności Banku jest świadczenie kompleksowej obsługi finansowej jednostkom samorządu terytorialnego. W 2003 roku placówki BSR obsługiwały 21 gminnych i miejskich budżetów.

 

 

 

 

 

Kalendarium najważniejszych wydarzeń w historii Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie

 • 1979 - powstanie Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie. Bank powstał z inicjatywy krakowskich kupców i rzemieślników.
 • 1981 - BSR staje się właścicielem zrujnowanego "Pałacyku Marfiewicza", który po remoncie kapitalnym i wpisie do rejestru zabytków Krakowa będzie siedzibą Banku
 • 1986 - początek procesu komputeryzacji Banku
 • 1992 - wprowadzenie dwuzmianowego systemu obsługi klientów. Wówczas był to jeden z nielicznych banków w Krakowie pracujący w takim systemie
 • 1994 - BSR w Krakowie wstępuje do zrzeszenia Gospodarczego Banku Południowo - Zachodniego SA we Wrocławiu.
 • 1995 - wprowadzenie do oferty usług: home banking i możliwość korzystania ze stanowiska informacyjnego przy użyciu karty magnetycznej
 • 1996 - powstaje filia Banku w Nowej Hucie, połączona z siedzibą w trybie on-line
 • 1997 - początek procesu konsolidacji. BSR przyłącza banki spółdzielcze z Wojnicza, Lubczy, Czchowa, Trzciany i Ryglic
 • BSR zdobywa tytuł "Wyróżniający się Bank Spółdzielczy" w I edycji konkursu Miesięcznika Finansowego Bank i Federacji konsumentów oraz II miejsce w rankingu "Najlepsze Banki Spółdzielcze" miesięcznika Home&Market.
 • 1998 - BSR przyłącza Bank Spółdzielczy w Czarnej. Powstaje filia na krakowskim Kazimierzu.
  BSR ponownie zostaje laureatem konkursu "Wyróżniające się Banki Spółdzielcze" miesięcznika finansowego BANK.
 • 1999 - BSR staje się architektem największej fuzji w sektorze bankowości spółdzielczej, przyłączając 16 BS-ów z: Bolesławia, Brzostka, Gromnika, Iwkowej, Jerzmanowic, Kocmyrzowa, Michałowic, Nowego Wiśnicza, Pleśnej, Radłowa, Rzepiennika Strzyżewskiego, Sułkowic, Tymbarku, Wadowic Górnych, Wietrzychowic i Zakliczyna.
  BSR jest pierwszym w kraju bankiem spółdzielczym, który osiągnął wymagany do prowadzenia samodzielnej działalności próg kapitałowy 5 mln EURO kapitałów własnych.
  Uruchomienie filii w Bochni.
  W ofercie pojawiają się karty płatnicze i bankomat.
  Po raz trzeci BSR zdobywa tytuł "Wyróżniający się Bank Spółdzielczy" w konkursie miesięcznika BANK.
 • 2000 - BSR jako pierwszy bank spółdzielczy w Polsce uzyskuje zezwolenie NBP na prowadzenie obsługi dewizowej.
  Powstają punkty obsługi klienta w: Racławicach, Przeginii, Słopnicach i Szczyrzycu.
 • 2001 - powstają placówki w Tarnowie, Porąbce Uszewskiej. W ofercie pojawiają się nowe karty: Visa Electron, Visa Business.
 • 2002 - BSR wstępuje do zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie, które powstało z połączenia 6 banków regionalnych, w tym GBZP SA.
 • 2003 - Bank uruchamia placówkę w Michałowicach. Nowościami w ofercie są karta Visa Classic oraz 24 h system obsługi telefonicznej Bankofon, który umożliwia też dokonywanie przelewów.
  Bank otrzymuje tytuł "Lider Małopolski 2003"

Uroczystość wręczenia BSR tytułu "Lider Małopolski 2003 - najlepsze przedsięwzięcie roku w Małopolsce" z marca br. Była to III edycja konkursu organizowanego przez Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. Dyplom pani Prezes wręcza pan Kazimierz Barczyk, Przewodniczący tego Stowarzyszenia.

Siedziba główna Banku w Krakowie

Siedziba główna Banku w Krakowie - sala operacyjna

 

Materiały dostarczone przez Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie