Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

„Polak Oszczędny 2017. Dlaczego przechodzimy obojętnie obok zysków?”