Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Pokolenie Y pracuje na własnych zasadach – czym kusi się dziś pracownika?