Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Kim jest użytkownik karty kredytowej?