Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Split payment – tzw. model podzielnej płatności.