Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

SGB Zagraniczny – światowe rynki, duże możliwości

SGB Zagraniczny – światowe rynki, duże możliwości
 
Rozmowa z Anną Żelazną, dyrektorem ds. bankowości spółdzielczej Union Investment TFI na temat funduszu typu asset allocation, który został utworzony specjalnie dla banków spółdzielczych i ich klientów.
 
Czym różni się SGB Zagraniczny od pozostałych funduszy Union Investment TFI stworzonych z myślą o Spółdzielczej Grupie Bankowej?
 
SGB Zagraniczny to strategia typu asset allocation, która opiera się na aktywnej alokacji aktywów pomiędzy akcje, obligacje, instrumenty rynku pieniężnego oraz np. towary. Nazwa funduszu odzwierciedla jego szeroki zasięg geograficzny –  100% środków funduszu inwestowanych jest poza Polską, na światowych rynkach finansowych.  Dzięki inwestycji w subfundusz SGB Zagraniczny banki spółdzielcze oraz ich klienci mogą więc zróżnicować swoje inwestycje. Warto zaznaczyć, że SGB Zagraniczny odwzorowuje fundusz źródłowy PrivatFonds: Kontrolliert zarządzany przez Union Investment Privatfonds GmbH.
 
Dlaczego akurat ten fundusz został wybrany jako fundusz źródłowy dla produktu kierowanego do banków spółdzielczych?
 
Fundusz PrivatFonds: Kontrolliert ma wieloletnią, pozytywną historię oraz ciekawą politykę inwestycyjną. Dodatkowo – co jest bardzo ważne – fundusz charakteryzuje się ściśle kontrolowanym poziomem zmienności wartości inwestycji w czasie. Zmienność nie może być większa niż 4,5%. Ponadto, jako że walutą bazową funduszu PrivatFonds: Kontrolliert jest euro, subfundusz zabezpiecza ryzyko walutowe. Dla zobrazowania, ryzyko inwestycyjne SGB Zagranicznego jest niższe niż np. w przypadku subfunduszu UniKorona Zrównoważony.
 
Na jakich rynkach inwestuje fundusz?
 
Głównie na rynkach europejskich. Jednak zarządzający stale poszukuje okazji inwestycyjnych także w innych rejonach świata, między innymi w USA i w Azji. Przy tak dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej aktywność jest podstawą w wypracowywaniu atrakcyjnych zysków.
 
Skąd w ogóle pomysł na stworzenie funduszu zagranicznego?
 
Wśród klientów bankowości spółdzielczej stale wzrasta świadomość inwestycyjna. A wraz ze wzrostem wiedzy, rośnie także ich zapotrzebowanie na nowe produkty inwestycyjne. Utworzenie subfunduszu SGB Zagraniczny to odpowiedź na tę potrzebę i kolejny krok w budowie kompleksowej oferty Union Investment TFI dla banków spółdzielczych.
 
Czy w najbliższym czasie możemy się spodziewać kolejnych produktów, przeznaczonych dla banków spółdzielczych?
 
Już dzisiaj nasza oferta dla banków spółdzielczych jest zróżnicowana. Dla przypomnienia, oprócz SGB Zagranicznego, klienci mają do wyboru dwa fundusze o niższym poziomie ryzyka – SGB Pieniężny i SGB Dłużny. Dzięki temu mają dużą elastyczność przy lokowaniu nadwyżek finansowych. Natomiast stale wsłuchujemy się w głosy naszych klientów. Jeśli tylko pojawi się potrzeba stworzenia nowego produktu, na pewno rozszerzymy naszą ofertę.
 

materiał na zlecenie portalu www.bs.net.pl

#bankspoldzielczy #UI #SGB