Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

„SGB Gotówkowy plus bonus dodatkowy” – promocja w finansach.

„SGB Gotówkowy plus bonus dodatkowy” – promocja w finansach.
 
Union Investment wprowadza promocje na niektóre swoje produkty. Ostatnio proponujecie bonus do funduszu SGB Gotówkowy. Czy klienci chętnie korzystają z promocji produktów finansowych?
 
- Ludzie na całym świecie uwielbiają promocje. Największymi łowcami promocji są Japończycy i Amerykanie. Do korzystania z promocji przyznaje się aż 97% Polaków a 44% z nich to osoby poszukujące korzystnych ofert – jak wynika z raportu na zlecenie MyShop. To jest psychologia, chcemy mieć więcej za mniej. Na rynku produktów finansowych jest podobnie. Klienci są coraz bardziej wymagający, porównują, analizują, aktywnie zarządzają swoimi pieniędzmi. Każda promocja cieszy się dużym zainteresowaniem.
 
Jaki jest cel organizowanych przez Towarzystwo promocji?
 
- Jesteśmy cenioną firmą, która daje wiele możliwości lokowania środków. Organizowanie promocji, z czym wiążą się oczywiście dodatkowe korzyści finansowe, ma na celu zachęcenie Klientów do dokonywania inwestycji w fundusze  zarządzane przez Union Investment TFI SA a tym samym pogłębianie wiedzy Klientów w zakresie funkcjonowania funduszy. Niejednokrotnie taka promocja przyczynia się do zrobienia „pierwszego kroku” do lokowania pieniędzy w produkty inne niż lokata bankowa i w efekcie prowadzi do aktywnego i odpowiedzialnego zarządzania swoimi finansami.
 
Dlaczego akurat bonus dotyczy funduszu SGB Gotówkowy?
 
- Dzisiaj kluczowe znaczenie w sprzedaży odgrywa zrozumienie potrzeb określonej grupy Klientów, stworzenie atrakcyjnej oferty i skuteczne dotarcie z przekazem, który ich zainteresuje. Tak właśnie 3 lata temu, wychodząc naprzeciw potrzebom banków spółdzielczych utworzyliśmy SGB Gotówkowy – fundusz pieniężny, o niskim ryzyku inwestycyjnym,  obniżonej wadze ryzyka, osiągający stopy zwrotu wyższe niż lokaty bankowe. Kilkadziesiąt banków spółdzielczych przekonało się już o korzyściach płynących z zainwestowania środków w ten fundusz. SGB Gotówkowy dedykowany jest nie tylko bankom spółdzielczym ale również ich klientom od których często słyszymy, że oprócz niskiego ryzyka inwestycyjnego, chcieliby otrzymać jakąś gwarantowaną kwotę zysku.  Bonus, czy jak mówi Regulamin Promocji – nagroda, jest właśnie odpowiedzią na te oczekiwania. W ten sposób chcemy zwiększyć popularność funduszu SGB Gotówkowy  nie tylko w bankach spółdzielczych ale również wśród Klientów detalicznych. Jest to fundusz, który w najwyższym stopniu odpowiada tej grupie, zapewniając bezpieczeństwo i stabilność, jaką dają instrumenty rynku pieniężnego, dlatego też podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu promocji.
 
Czy to znaczy, że ta promocja przeznaczona jest tylko dla osób fizycznych?
 
Beneficjentami promocji mogą być nie tylko osoby fizyczne ale również osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej pod warunkiem, że w okresie od 1 stycznia 2017 roku nie posiadały pieniędzy w funduszach zarządzanych przez Union Investment TFI z wyłączeniem produktów IKE i IKZE oraz posiadających certyfikaty inwestycyjne.
 
 Jakie korzyści finansowe wynikają z promocji SGB Gotówkowy?
 
Jak już wspomniałam, SGB Gotówkowy stanowi dobre połączenie potencjału zwrotu wyższego niż lokata bankowa oraz dywersyfikacji portfela papierów korporacyjnych i skarbowych z niskim ryzykiem stopy procentowej. Cel inwestycyjny w 2017 roku zakłada stopę zwrotu na poziomie 2-2,3%. Jeżeli Klient wpłaci środki do 27 kwietnia 2017 roku i utrzyma je przez 100 dni to w zależności od wpłaconej kwoty, otrzyma nagrodę w wysokości nawet 1 000 zł netto oprócz tego co wypracuje fundusz.  Koszt podatku dochodowego ponosi Union Investment.
Wpłata od…. do BONUS
10 000 zł – 49 999,99 zł 100
50 000 zł – 99 999,99 zł 500
od 100 000 zł 1 000
 
Co trzeba zrobić aby skorzystać z promocji?
 
Zasady są bardzo proste. Należy zarejestrować się na stronie sgbgotówkowy.pl, zainwestować minimum 10 000 w fundusz SGB Gotówkowy do 27 kwietnia 2017 r., utrzymać środki przez 100 dni tj. do 8 sierpnia 2017 r. i po 30 dniach od zakończenia promocji odebrać bonus. Wypłata nagrody nastąpi poprzez zakup jednostek uczestnictwa na rejestr Klienta.
Ponieważ suma nagród nie może przekroczyć 50 000 zł, w przypadku jej wyczerpania liczyć się będzie kolejność zgłoszeń.
 
Więcej informacji: https://sgbgotowkowy.pl
 
oraz (+48) 22 449 04 24 pon.–pt. od 9.00 do 16.00 
e-mail: sgbgotowkowy@union-investment.pl