Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Analitycy Banku BPS S.A.

Specjalnie dla portalu bs.net.pl komentuje Daniel Piekarek z Banku BPS SA.
Według szacunkowych danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, dochody budżetu państwa po dwóch miesiącach 2017 r. wyniosły 60,9 mld zł, wobec 56,2 mld zł przed rokiem.
We wtorek (14.03) GUS opublikował dane o inflacji w lutym br., które wskazały, iż ceny konsumentów w ujęciu rocznym wzrosły o 2,2 %.
Specjalnie dla naszego portalu tygodniowy komentarz Daniela Piekarka z Banku BPS S.A.
Specjalnie dla portalu www.bs.net.pl komentarz Daniela Piekarka z Bank BPS S.A. Według danych GUS, wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. wyniósł 2,7 % r/r, wobec 2,5 % wzrostu w III kwartale 2016r.
Dochody z VAT w ubiegłym roku były niższe od przewidywanego przez rząd wykonania o 2,7 mld zł, co może sygnalizować, iż optymizm resortu finansów w zakresie możliwości wyraźnego zwiększenia dochodów budżetowych z tego tytułu jest zbyt duży.
Odnotowując spowolnienie w 2016 r. warto podkreślić, iż prawdopodobnie miało ono jedynie charakter przejściowy i w tym roku tempo wzrostu PKB powinno przyspieszyć. Do wyraźnego przyspieszenia tempa rozwoju ponad 3 % będzie jednak potrzebny ponowny wzrost nakładów inwestycyjnych.
Pomimo, iż dane te nie dotyczą bezpośrednio Polski, to jednak ze względu na silne relacje handlowe pomiędzy naszymi krajami, dobrą koniunkturę w największej gospodarce strefy euro należy traktować, jako optymistyczny prognostyk dla naszego kraju.
Z badań NBP wynika, iż w największym stopniu oczekiwany, dalszy wzrost zatrudnienia będzie miał miejsce w sektorze usługowym (zwłaszcza w transporcie), a także w przetwórstwie przemysłowym (w szczególności w dużych podmiotach).
Według danych GUS, od połowy 2014 r. w Polsce wskaźnik inflacji w ujęciu rocznym był ujemny, co oznaczało, iż ceny konsumentów kształtowały się na nieco niższym poziomie niż w analogicznym okresie przed rokiem.

Strony