Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Razem z Concordią

Czego obawiają się Polacy? Niemal 2/3 ankietowanych przez Kantar Public przyznało, że to lęk o najbliższych towarzyszy im na co dzień.
„Gazeta Bankowa” po raz 15. wybrała Lidera – czyli firmę, która w swojej branży dokonała w 2016 r. najbardziej innowacyjnego wdrożenia technologicznego.
Liczba wypadków śmiertelnych w rolnictwie jest obecnie najwyższa od 3 lat – tak wynika z danych opublikowanych przez KRUS. Przez 12 miesięcy 2016 roku w czasie pracy rolniczej zginęło aż 20 osób więcej niż w roku poprzednim.
Polacy niechętnie zmieniają towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym ubezpieczyli swój dom lub mieszkanie. Niemal 2/3 osób, które mają już polisę chroniącą ich nieruchomość, planuje kontynuować ją w tej samej firmie.
Jak ubezpieczyć hotel lub pensjonat? Najlepiej solidnie, a to oznacza, że trzeba zadbać o zabezpieczenie wielu aspektów tego rodzaju biznesu.
Według analiz* Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, obecnie około 75 proc. sektora MSP korzysta z ubezpieczeń. Skłonność do posiadania polisy rośnie wraz z wielkością działalności gospodarczej.
Dążymy do tego, aby zapewniać kompleksową ochronę mieszkańcom małych i średnich miejscowości z tzw. Polski powiatowej. Cel ten chcemy realizować m.in. poprzez kanał bancassurance,
Prowadzone badania pokazują, że oddziały odgrywają kluczową rolę w zdobywaniu nowych klientów lub sprzedaży nowych produktów. W tradycyjnych bankach detalicznych aż 70-90 proc. nowej sprzedaży generują oddziały. Z roku na rok spada jednak częstotliwość wizyt klientów oraz liczby operacji realizowanych w placówkach bankowych.
Strategie banków dotyczące zarządzania ryzykiem płynności musiały zostać zmienione po wydarzeniach związanych z ostatnim kryzysem finansowym. Problemy płynnościowe banków mają zwykle złożony charakter i są niekiedy trudne do przewidzenia. Przed kryzysem w 2008 roku dostatecznym buforem bezpieczeństwa dla banków wydawały się normy adekwatności kapitałowej, które jednak nie uchroniły banków przed utratą płynności. Banki nie utrzymywały wystarczających rezerw płynnych aktywów, polegając na finansowaniu z rynku międzybankowego i były przekonane, że w razie problemów uzyskają wsparcie z banku centralnego.
Podczas tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych, jeden z paneli dyskusyjnych poświęcony był modelowi biznesowemu w bankowości spółdzielczej. Uczestnicy dyskusji szukali odpowiedzi na pytanie, jak ten model zmieniać bez nadmiernego zwiększania ryzyka, korzystając z doświadczeń ostatnich lat

Strony