Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Info

Nowa publikacja cyfrowa Eurostatu, przygotowana przez we współpracy z krajowymi urzędami statystycznymi państw UE i EFTA, w tym GUS, jest dostępna w większości języków urzędowych państw Unii Europejskiej, na stronie Eurostat i na stronach narodowych urzędów statystycznych.
Spokojniejszy piątek
W tym tygodniu w polskim kalendarzu makroekonomicznym dominowały przede wszystkim dane rynku o pracy. Wśród nich najlepsze wyniki osiągnęły płace, które według wyników wrześniowych wzrosły z roku na rok aż o 6%.
Wrzesień 2017 r. był kolejnym miesiącem, w którym polska gospodarka dynamicznie się rozwijała.
Istnieje bardzo duży potencjał do rozwoju w Polsce rynku obligacji korporacyjnych - oceniają specjaliści Haitong Bank.
Od 17 października 2017 r. Rejestr Zastawów Skarbowych (RZS) prowadzi Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie. RZS ma za zadanie ochronę obrotu gospodarczego.
Monetia, właściciel jednej z największych sieci placówek obsługujących transakcje gotówkowe, wygrała dwa postępowania przetargowe na obsługę 66 urzędów skarbowych – 30 US-ów to nowe lokalizacje, a pozostałe 36 to urzędy już obsługiwane przez spółkę.
W ciągu roku, zaległości osób oraz firm względem spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, a także gminnych zarządców lokali wzrosły o ponad 24 mln zł. Najwyższe łączne wartości długów lokatorskich są na Mazowszu oraz w województwie kujawsko-pomorskim.
Wraz z początkiem nowego roku firmy czekają zmiany. Powodem jest prawo unijne, które nakłada obowiązek na część pracodawców raportowania danych niefinansowych.

Strony