Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Info

W I kwartale 2017 r. GK GPW osiągnęła rekordowe przychody ze sprzedaży. Jest to dowód na to, że oferta Grupy jest atrakcyjna dla uczestników rynku. Stale rosnące przychody GK GPW potwierdzają dobrą kondycję warszawskiej Giełdy
Informacja zawiera wyniki wstępnej oceny przezimowania upraw ozimych oraz roślin sadowniczych przeprowadzonej przez rzeczoznawców wojewódzkich GUS.
Mario Draghi studzi waluty
W marcu 2017 r., w porównaniu z marcem roku poprzedniego, udzielono o 1,5% więcej kredytów konsumpcyjnych na kwotę wyższą o 10,9%. Kredytów mieszkaniowych udzielono więcej o 16,6% i na kwotę wyższą o 27,2%. Kart kredytowych wydano mniej o 0,7% i na łączną kwotę limitów wyższą o 7,5%.
Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych utrzymane zostało na poziomie z kwietnia.
w IV kw. 2016 r. w systemie płatności natychmiastowych Express Elixir klienci banków zlecili 900,6 tys. transakcji o łącznej wartości 3,17 mld zł
W I kw. 2017 r. decyzję o zmianie rachunku bankowego, z wykorzystaniem systemu Ognivo, podjęło 9 860 osób.
Na początku br. sytuacja przedsiębiorstw poprawiła się, a wskaźnik oceny bieżącej sytuacji ekonomicznej kształtował się wyraźnie powyżej swojej długookresowej średniej.
Stabilne kursy walut
Handel hurtowy to nie jest łatwy biznes. Niemal dwie trzecie firm znajduje się w słabej lub bardzo złej kondycji finansowej. Problemy ze spłatą swoich zobowiązań ma co 13 firma, a łączne zaległości hurtowni wobec kontrahentów i banków przekraczają 2,2 mld zł.

Strony