Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Info

Obecna sytuacja na rynku sprawia, że ilość wolnego kapitału daje firmom bardzo łatwy dostęp do środków inwestycyjnych w postaci leasingu, kredytów, czy finansowania z private equity.
W maju 2017 r., w porównaniu do maja 2016 r., w ujęciu wartościowym udzielono więcej każdego rodzaju kredytów dla klientów indywidualnych.
Jak przyszłość przed złotym?
Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec grudnia 2016 r. wyniosła 292,9 mld zł (wzrost o 3,0% w stosunku do roku poprzedniego).
Z usług faktoringowych w 2016 r. skorzystało 14 806 klientów, o 20,0% więcej niż w roku poprzednim. Z tej liczby 25,6% prowadziło działalność w zakresie przemysłu, 25,3% – handlu, 15,1% – transportu, 12,2% – usług, a 8,7% w zakresie budownictwa.
Koniunktura gospodarcza w Polsce w czerwcu 2017 r. - infografika przygotowana przez GUS
Oszustwa są dla instytucji, nie tylko finansowych, poważnym, kosztownym i nasilającym się zjawiskiem.
W oczekiwaniu na PMI

Strony