Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Parlament Europejski

Dziewięciu na dziesięciu Europejczyków uważa, że poufność ich e-maili i wiadomości tekstowych wysyłanych przez internet powinna być zagwarantowana - wynika z badania Eurobarometru.
Ochroną danych osobowych zajmie się nowa instytucja z uprawnieniami do ustalania zasad ochrony danych, kontrolowania oraz karania. Wzrosną również uprawnienia organizacji społecznych działających w tym obszarze. Wymogi i kary będą wyższe.
Komisja Europejska rozpoczęła proces konsultacji społecznych dotyczących programu Erasmus+ na lata 2014-2020.
Powstanie nowa unijna instytucja: Europejska Prokuratura. Jednak nie wszystkie państwa zostaną nią objęte – będzie ona działała tylko w państwach zaintereowanych dalszą integracją w tej dziedzinie.
Kluczowe kwestie w rokowaniach dotyczą przyszłości Brytyjczyków mieszkających w Unii Europejskiej oraz obywateli Unii mieszkających w Wielkiej Brytanii.
Otylia Trzaskalska-Stroińska z Polski i Alice Bunn z Wielkiej Brytanii zostały wiceszefowymi Rady Europejskiej Agencji Kosmicznej.
cenie inwestorów proponowane przez Komisję Europejską zmiany w zakresie implementacji wskaźnika stabilnego finansowania netto (NSFR) mogą mieć pozytywne przełożenie na europejski rynek obligacji zabezpieczonych.
Sektor FinTech może spodziewać się regulacji prawnych na poziomie europejskim. Komitet Prawno-Polityczny EUROFINAS
Polska nie należy do unijnych liderów cyfryzacji – wynika z opublikowanego indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (Digital Economy and Society Index, DESI). Przepaść dzieląca państwa najbardziej zaawansowane cyfrowo od państw mniej zaawansowanych nadal jest znaczna.
Jedną z największych wad dotychczasowych regulacji, zarówno bazylejskich, jak i unijnych, dostrzeganą już od dawna przez ekspertów, było naruszanie zasady proporcjonalności. Większość z nich była napisana w taki sposób, żeby mitygować ryzyko właśnie największych banków. Ale przepisy, niejednokrotnie takie same – wprowadzone zostały też dla najmniejszych, jak np. banków spółdzielczych

Strony