Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Wokół sektora finansowego

W czerwcowym pomiarze koniunktury bankowej obserwujemy nieznaczny, dwupunktowy spadek wartości głównego indeksu Pengab.
O tym, jakie kierunki obrać w procesie rozwoju sektora finansowego i kompetencji zawodowych jego pracowników dyskutowano podczas pierwszej dorocznej konferencji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego (SRK SF), która odbyła się 20.06.2017 r. w Warszawie.
Po nieco mniej udanych odczytach makroekonomicznych w kwietniu br., maj przyniósł nadzieję na wysoki wzrost PKB także w drugim kwartale 2017 r.
W dniu 19 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.
Raport o stanie bankowości w Polsce – I kw. 2017 r. przygotowany przez Bankier.pl bez danych z sektora spółdzielczego gdyż banki spółdzielcze nie odpowiedziały na ankietę.
Zachowawczy styl zarządzania bankiem Pekao pozwolił mu ominąć góry lodowe. Ale spowodował, że wszedł na mieliznę. Włosi z grupy UniCredit byli konserwatywnym właścicielem: nic nie popsuli, ale i nie wykorzystali potencjału banku. Można pokusić się o stwierdzenie, że Włosi sterowali bankiem tak, iż uniknęli spotkania z górą lodową. Problem w tym, że przez to weszli na mieliznę
Informacja BFG dla banków – dane wykorzystane przy kalkulacji składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnych za 2017 r.
Bankowość w Polsce niedostosowana do obsługi obcokrajowców. Obsługa po ukraińsku tylko u nielicznych wynika z raportu Bankier.pl
Likwidacja instytucji pożyczkowych nie zlikwiduje potrzeby udzielania pożyczek dla klientów będących z różnych powodów poza systemem bankowym. Spowoduje za to nie tylko rozwój szarej strefy, ale też zaangażowanie kapitału przez zorganizowane grupy przestępcze.
Do końca czerwca firma Euronet, największy niezależny operator sieci bankomatów, zainstaluje dodatkowych 130 urządzeń w najpopularniejszych miejscowościach wypoczynkowych w Polsce.

Strony