Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Głos Izb Gospodarczych

Nowe badanie EACB i TIAS: dzięki staraniom KZBS po raz pierwszy z udziałem polskiego sektora bankowości spółdzielczej.
Internetowy portal bankowości spółdzielczej www.bs.net.pl jako patron medialny zaprasza na Forum Rozwoju Banków Spółdzielczych, organizowane przez KZBS.
Konkurs SKO - Młodzi Mistrzowie Oszczędzania organizowany jest przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.
Ukazał się nowy numer dwumiesięcznika „Głos Banków Spółdzielczych”. Zachęcamy do zapoznania się z jego zakresem tematycznym.
Bankowy Arbitraż Konsumencki został wpisany jako pierwsza instytucja do prowadzonego przez UOKiK rejestru podmiotów zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce.
W całym 2016 roku banki udzieliły 178 409 nowych kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 39,496 mld zł.
13 stycznia 2018 roku to data, obligująca poszczególne kraje członkowskie UE, w tym Polskę do implementacji do krajowych porządków prawnych Dyrektywy PSD 2. Dyrektywa weszła w życie 1 stycznia 2016 r. i zastąpi dotychczasową Dyrektywę PSD.
Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich ogłosiła V polską konkursu Etyka w finansach (Ethics in Finance). Organizatorem światowej edycji jest Obserwatorium Finansowe, szwajcarska fundacja non profit w Genewie (www.robincosgroveprize.org). Jednym z partnerów międzynarodowej edycji jest Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
Związek Banków Polskich opublikował styczniowy numer Monitora Bankowego. Początek nowego roku przyniósł w sektorze bankowym pozytywną zmianę nastrojów środowiska. Główny indeks Pengab osiągnął poziom 20 pkt. notując tym samym wzrost o 4,9 pkt. Poziom indeksu notowany w styczniowym pomiarze Monitora Bankowego należy traktować jako powrót do...
Na koniec trzeciego kwartału 2016 r. liczba umów bankowości internetowej wśród klientów indywidualnych przekroczyła 33 mln sztuk. W ciągu trzech miesięcy liczba ta zwiększyła się o 4,76% w stosunku do stanu z końca czerwca 2016 i o 8,96% w ujęciu rocznym. Wysoka dynamika przyrostu nowych umów nie idzie jednak w parze z aktywnym korzystaniem z bankowości internetowej. Na koniec września 2016 liczba rachunków, z których klienci korzystali w sposób aktywny wyniosła 15,3 mln

Strony