Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Rankingi, wyniki finansowe sektora

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że dostępne są dane dotyczące sektora bankowego, opracowane na koniec stycznia 2017 r. raport w załaczniku.
Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”.
Wartość BIK Indeks - PKM, który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych, wyniosła +6,7% w lutym 2017 r.
W lutym 2017 r. KIR rozliczył w systemie Elixir 141,19 mln komunikatów o wartości 345,74 mld zł, w systemie Euro Elixir, obsługującym rozliczenia krajowe i zagraniczne w euro – 1,93 mln komunikatów o wartości 10,43 mld euro, a w systemie Express Elixir – 301,39 tys. przelewów natychmiastowych, których wartość wyniosła 1,03 mld zł.
W minionym roku rynek obligacji Catalyst obchodził swoje siódme urodziny. Czy był to dla niego udany rok? Podsumowuje rok 2016 Piotr Ludwiczak, Head of Research, Michael/Ström.
Zwiększyły się realne dochody sektora gospodarstw domowych. Wzrost realnych dochodów opierał się w dużej mierze na wysokiej dynamice świadczeń społecznych, w której dominującą rolę odgrywały wypłaty w ramach programu Rodzina 500 Plus.
KNF opublikował dane sektora bankowego za 2016 rok. Zysk sektora w górę ale jest to głównie wynik sprzedaży przez banki udziałów w Visa Europe.
W IV kwartale 2016 r. sytuacja przedsiębiorstw poprawiła się. Była ona związana ze wzrostem sprzedaży, pozytywnymi tendencjami na rynku pracy oraz środkami z programu Rodzina 500 plus.
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że dostępne są dane dotyczące sektora bankowego, opracowane na koniec listopada 2016 r.
NBP przedstawił dane dotyczące sektora bankowego za listopad 2016 roku

Strony