Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Rankingi, wyniki finansowe sektora

Raport o sytuacji banków w 2016 roku - materiał KNF z maja 2017 r.
UKNF informuje, że dostępne są dane dotyczące sektora bankowego, opracowane na koniec lutego 2017 r.
W marcu 2017 r. KIR rozliczył w systemie Elixir 159,41 mln komunikatów o wartości 403,72 mld zł,
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że dostępne są dane dotyczące sektora bankowego, opracowane na koniec stycznia 2017 r. raport w załaczniku.
Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”.
Wartość BIK Indeks - PKM, który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych, wyniosła +6,7% w lutym 2017 r.
W lutym 2017 r. KIR rozliczył w systemie Elixir 141,19 mln komunikatów o wartości 345,74 mld zł, w systemie Euro Elixir, obsługującym rozliczenia krajowe i zagraniczne w euro – 1,93 mln komunikatów o wartości 10,43 mld euro, a w systemie Express Elixir – 301,39 tys. przelewów natychmiastowych, których wartość wyniosła 1,03 mld zł.
W minionym roku rynek obligacji Catalyst obchodził swoje siódme urodziny. Czy był to dla niego udany rok? Podsumowuje rok 2016 Piotr Ludwiczak, Head of Research, Michael/Ström.
Zwiększyły się realne dochody sektora gospodarstw domowych. Wzrost realnych dochodów opierał się w dużej mierze na wysokiej dynamice świadczeń społecznych, w której dominującą rolę odgrywały wypłaty w ramach programu Rodzina 500 Plus.
KNF opublikował dane sektora bankowego za 2016 rok. Zysk sektora w górę ale jest to głównie wynik sprzedaży przez banki udziałów w Visa Europe.

Strony