Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności banków spółdzielczych

Z okazji jubileuszu, w imieniu własnym oraz całego zespołu redagującego portal składam Radzie Nadzorczej, Zarządowi, pracownikom, życzenia wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów w rozwoju Banku wraz z gratulacjami oraz wyrazami uznania dla dotychczasowych osiągnięć.
Raporty roczne ESBANKU oraz BS w Skierniewicach
Spośród 164 prac Komisja Konkursowa nagrodziła łącznie 37 prac przyznając I, II i III miejsce w kategorii klas 1-3 oraz 4-6 w każdej ze szkół, które przystąpiły do konkursu.
W dniu 27 kwietnia br., odbyło się zebranie przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Czarnkowie,
Po raz 14. w całej Polsce, po raz 9. w ESBANKU Banku Spółdzielczym – 26 kwietnia 2017 r. odbył się Dzień Przedsiębiorczości.
Bank Spółdzielczy w Sztumie wspiera młodzież w zdobywaniu wiedzy matematycznej
W sobotę 29.04.2017 roku swoje 90 urodziny obchodzi Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli. Z tej okazji przypominamy jego historię.
Przedstawiciele pozytywnie ocenili działalność Banku, Rady Nadzorczej oraz udzielili absolutorium Zarządowi Banku.
Na Catalyst Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach opublikował raport roczny za 2016 rok wraz z opinią biegłego rewidenta oraz oświadczeniami Zarządu.
6 maja br bank spółdzielczy w Pszczynie będzie obchodził jubileusz 110-lecia.

Strony