Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności zrzeszeń

Prezentujemy wywiad redakcji bs.net.pl z Pania Anną Zwierzchowską - prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Tarczynie a zarazem jedną z liderek nowo tworzonego zrzeszenia: Polskiego Banku Apeksowego.
Banki spółdzielcze działają zgodnie z misją również tam, gdzie ‒ ze względu na niską efektywność i małe korzyści ‒ inne instytucje finansowe są nieobecne. Przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu.
Banki Spółdzielcze Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB), we współpracy z organizacją płatniczą MasterCard, przygotowały dla rolników kartę płatniczą AGRO SGB wraz z programem rabatowym SGB.
Rada Nadzorcza powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Związku Pana Przemysława Gabrusewicza oraz na członka Zarządu Panią Agnieszkę Mańkowską.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu wraz z BODiE przygotował ofertę studiów podyplomowych przygotowanych specjalnie dla pracowników sektora bankowości spółdzieczej.
W związku z oświadczeniem KNF w sprawie programu Magazyn śledczy Anity Gargas, przedstawiamy materiał filmowy oraz oświadczenie KNF.
Prezentujemy wybrane odpowiedzi Przewodniczacego KNF podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 09 marca br.
Kredyt Unia Biznes przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy chcą współfinansować inwestycje z funduszy unijnych .
Prezentacja Iwony Kozery, partnera i lidera doradztwa biznesowego na Europę Centralną i Południowo-Wschodnią w firmie doradczej EY podczas Forum Bankowego 2017.
Prezentacja z prelekcji „Bankowość mobilna jako narzędzie dla sektora rolniczego”. Wykład poprowadziła Daria Pawęda, Dyrektor Departamentu Bankowości Internetowej i Mobilnej Banku BPS w ramach Finału Krajowego Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2017 w Modliszewicach.

Strony