Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności zrzeszeń

Banki spółdzielcze są mistrzami w budowaniu relacji a marką która powinno się promować jest marka Bank Spółdzielczy mówi Paweł Pyziki - p.o. Prezesa Zarządu SGB- Banku
Bank BPS wręczył nagrody laureatom konkursu „Bankowość mobilna w obiektywie” podczas wernisażu, który odbył się w siedzibie Banku BPS w Warszawie.
Banki spółdzielcze odgrywają ważną rolę w naszej gospodarce, ale czy mają szansę wygrać konkurencję z bankami komercyjnymi?
W dniu 22 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Udziałowców Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji.
Seminarium „ Zmiany w ustawie o usługach płatniczych – podstawowy rachunek płatniczy, przenoszenie rachunków", 29 czerwca 2017 roku
W dniu 21 czerwca br. w Warszawie miała miejsce uroczysta inauguracja Święta Spółdzielczości Bankowej 2017. Organizatorem wydarzenia był Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, a tegorocznymi partnerami medialnymi: TVP3, PAP Centrum Prasowe, bs.net.pl oraz magazyn „Głos Banków Spółdzielczych”.
W dniu 20 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Wzięło w nim udział 299 z 491 akcjonariuszy reprezentujących łącznie 394 831,604 głosów, co stanowi 94,63% ogółu głosów.
W dniu 19 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.
Bank BPS przygotował animację promującą Program TalentowiSKO Banków Spółdzielczych.
Na współpracę jesteśmy otwarci programowo wobec każdego banku spółdzielczego. Jednym z naszych statutowych celów i obowiązków jest promowanie i dbałość o markę banku spółdzielczego, mówi Krystyna Majerczyk-Żabówka, Prezes Zarządu KZBS w specjalnym wywiadzie dla portalu bs.net

Strony