Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności

UOKiK zbadał w laboratoriach jakość masła. Mimo wysokiej ceny masło nie jest fałszowane tłuszczami roślinnymi. To dobra informacja.
IPN zachęca do postawienia w oknach światełek 13 grudnia o 19:30 dla upamiętnienia tragicznych wydarzeń sprzed trzydziestu sześciu lat.
Jak poinformowała Kancelarii Prezydenta, Andrzej Duda powoła Mateusza Morawieckiego na Prezesa Rady Ministrów wraz z Radą Ministrów w poniedziałek o godz. 17.00.
Sejm uchwalił nowelizację ustawy o drogach publicznych, która zakłada przeniesienie zadań związanych z poborem opłaty elektronicznej za przejazd samochodami po drogach krajowych od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) do Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD).
Czy powszechnie wykorzystywane przez producentów dodatki do żywności pozostają bez wpływu na zdrowie konsumentów?
Reforma sądownictwa, czyli nowa ustawa o Sądzie Najwyższym i zmiany w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa, to kluczowe decyzje podjęte przez posłów na 53. posiedzeniu Sejmu.
W Polsce skala szkód wyrządzonych przez zjawiska pogodowe również jest coraz większa. Zmiany klimatyczne znalazły się – według globalnych przedsiębiorców – w czołówce największych zagrożeń dla prowadzenia biznesu .
Piotr Ożarek został rzecznikiem klienta w PZU. Pomaga w najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych sprawach, w których nasi klienci nie są zadowoleni z rozstrzygnięcia.
PZU Życie i Bank Pekao oraz powszechne towarzystwa emerytalne należące do obu tych spółek uzgodniły sposób konsolidacji zarządzania aktywami funduszy emerytalnych.
10 grudnia to Dzień Praw Człowieka święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rocznicę podpisania Powszechnej deklaracji praw człowieka w 1948 roku.

Strony