Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Konferencje / Szkolenia

1 czerwca rusza rekrutacja do Leadership Academy for Poland (LAP) – programu rozwoju przywództwa realizowanego przy udziale profesorów Uniwersytetu Harvarda
Zaledwie 30 proc. Polaków poszerza swoje umiejętności w zakresie wykonywanej pracy, a 20 proc. uczęszcza na kursy i szkolenia podnoszące kompetencje pracownicze – wynika z raportu „Aktywni + Przyszłość Rynku Pracy”
Webcast EY: Split payment – na co powinny przygotować się polskie firmy?
Bitcoin to waluta niezależna od jakiejkolwiek instytucji centralnej, oparta na najwyższych technikach kryptograficznych. Dlatego też jest uważana za najbardziej bezpieczną na świecie
Seminarium „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - SZBI)”, 28 czerwca 2017 r.
"Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro" - Asseco zaprasza banki na spotkania
Ukazała się nowa oferta edukacyjna Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji. Zawiera szereg nowych tematów ważnych w bieżącej działalności banku spółdzielczego.
Konferencja IT w instytucjach finansowych jest dorocznym, branżowym spotkaniem przedstawicieli instytucji finansowych oraz przedstawicieli sektora IT.
Mentoring jest specyficzną relacją opartą na silnym wsparciu osoby doświadczonej, która ma wiedzę i chce się nią podzielić z kimś, kto dopiero stawia pierwsze kroki i potrzebuje merytorycznego impulsu do wdrożenia swojego projektu w życie.
Szkolenia jeśli mają być dofinansowane, muszą być wybrane spośród usług zarejestrowanych przez usługodawców posiadających uprawniania do realizacji usług z dofinansowaniem w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Strony