Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Analizy, raporty, projekty ustaw

W czerwcu 2017 r., w ujęciu liczbowym w porównaniu do roku poprzedniego udzielono więcej kredytów mieszkaniowych i przyznano więcej limitów kredytowych w kontach osobistych.
GUS opublokował raport o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w pierwszym półroczu 2017 r.
Konto bankowe posiada 83 proc. obywateli naszego kraju. Największy stopień wykluczenia finansowego widać cały czas w grupie osób najstarszych, z wykształceniem podstawowym, bezrobotnych i mieszkańców wsi.
Sprawozdanie z działalności NBP w 2016 roku
Sektor banków spółdzielczych jest stabilny. Banki spółdzielcze, w większości przypadków, spełniają nadzorcze wymogi kapitałowe i płynnościowe. Działaniem wzmacniającym odporność sektora jest stworzenie tzw. systemów ochrony instytucjonalnej (IPS).
Poradnik KNF dla klientów instytucji finansowych
Lipiec 2017. Opracowanie NBP
Obecnie obracamy się w środowisku historycznie najniższych stóp procentowych, należy spodziewać się, że koszty pieniądza prędzej czy później wzrosną. Jeśli teraz, przy tak niskich stopach procentowych jest tak wiele firm – co miesiąc kilkadziesiąt, które tak kiepsko zarabiają że nie radzą sobie z obsługą swojego długu, kosztu pieniądza, to co będzie, gdy stopy procentowe wzrosną o punkt czy dwa
Według respondentów główne czynniki utrudniające dalszy rozwój firm to: wysokie koszty pracy (62,7%), niepewność związana z nowymi regulacjami prawno-podatkowymi (51,1%) oraz niejasność przepisów prawnych i handlowych związanych z prowadzoną działalnością (36,6%).
Raport AMRON-SARFiN Q1/2017 Znaczny wzrost na rynku kredytów mieszkaniowych w I kwartale 2017 W I kwartale 2017 roku zanotowano istotny wzrost akcji kredytowej w segmencie mieszkaniowym. W okresie od stycznia do marca klienci podpisali łącznie 50 238 umów o kredyt mieszkaniowy, czyli o blisko 20%...

Strony