Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Wszystko o CRD IV

Pakiet reform ostrożnościowych dla banków, zwany Bazyleą IV, z powodu silnego wpływu, jaki może mieć na cały sektor, utknął w martwym punkcie.
Sektor finansowy czeka na rozporządzenie Ministra Finansów ws. wykonania dyrektywy CRD IV, zmieniającej zasady wynagrodzeń w bankach. Ma ono zostać podpisane na dniach i wejść w życie 1 maja 2017 r
CRR/CRD IV: publikacja pakietu Banking Reform Package W dniu 23 listopada 2016 roku Komisja Europejska opublikowała szeroki pakiet reform prawa bankowego - Banking Reform Package . Proponowany pakiet reform obejmuje propozycje nowelizacji czterech aktów prawnych: Rozporządzenia w sprawie wymogów...
State aid: Commission approves Polish scheme for resolution of small commercial and cooperative banks The European Commission has authorised under EU state aid rules a resolution scheme in Poland that could be used for small commercial and cooperative banks with total assets of below €3 billion...
Komisja Europejska przedstawiła kompleksowy pakiet reform w celu dalszego wzmacniania odporności banków w UE. Inicjatywa opiera się na obowiązujących przepisach unijnego prawa bankowego i ma na celu dopełnienie pokryzysowego programu prac regulacyjnych.
KE a dniu 23 listopada przedstawiła propozycje zmian w dyrektywach. Znowelizowane przepisy CRD / CRR będą bardziej proporcjonalne i mniej uciążliwe dla mniejszych instytucji finansowych
Stanowisko Europejskiego Kongresu Finansowego dotyczące propozycji przedstawionej przez Radę Stabilności Finansowej (Financial Stability Board) w dokumencie konsultacyjnym “Guiding Principles on the Temporary Funding Needed to Support the Orderly Resolution of a Global Systemically Important Bank”...
W celu usunięcia przeszkód płynnościowych uniemożliwiających dokonanie efektywnej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banku, FSB opracowała zbiór wytycznych
Zasady wynagradzania osób zajmujących się sprzedażą detalicznych produktów i usług bankowych: publikacja ostatecznej wersji wytycznych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego
Projekt regulacyjnych standardów technicznych został opracowany przez EBA na podstawie upoważnienia zawartego w art. 98 dyrektywy PSD II.

Strony