Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Artykuły nie tylko dla informatyków

portal cashless.pl opublikował ciekawy artykuł, w którym opisuje sprawę dotyczącą wszystkich stron internetowych zabezpieczonych certyfikatami wydawanymi przez firmę Symantec.
Bez zmian na rynku pracy liczba pracujących w Polsce spadnie o 20 proc. do 2050 r. Efekt ten łagodzić będzie tylko coraz lepsze wykształcenie Polaków. By ubytek zrekompensować należałoby przyjmować aż 100 tys. imigrantów rocznie.
Cyfrowym graczom na rynku bankowym sprzyjają mobilne technologie, rozczarowanie klientów tradycyjną bankowością, liberalizujące wymogi i zachęcające do konkurencji organy nadzorcze. Długoterminowy sukces nowym finansowym podmiotom nie jest jednak wcale gwarantowany.
W ciągu niespełna dekady miliony miejsc pracy zastąpi automat. To nieodwracalnie zmieni rynek pracy. Programowanie będzie jedną z tych umiejętności, która nie zaniknie. Co nie oznacza, że praca programistów nie ulegnie zmianom.
Co sprawia, że rezygnujemy z zakupu mieszkania? Jakie czynniki sprawiają, że tracimy zainteresowanie ofertą?
Zdaniem ekspertów rosnące bezrobocie, presja płacowa i niedobory pracowników na rynku pracy spowodują, że zarobki w handlu detalicznym wzrosną w najbliższych latach nawet o jedną trzecią.
Umacniająca się pozycja kandydatów na rynku pracy powoduje, że pracodawcy muszą się liczyć z odejściami często kluczowych osób z organizacji .
Bank Monte dei Paschi, najstarszego na świecie działający bank i trzeci co do wielkości bank we Włoszech, został zakwalifikowany do procesu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w ramach mechanizmu SRM pod koniec 2016 roku. Bank ten, aby przetrwać, wymaga dużego publicznego wsparcia finansowego, ponieważ około 45 proc. jego aktywów brutto stanowią kredyty nieregularne.
Presja wywierana na pracowników sprawia, że są oni skłonni do nieetycznych działań. Dla osiągnięcia celów osobistych co dziesiąty (10%), byłby skłonny oferować gotówkę.
Internet of Things (IoT) jest kolejnym etapem rewolucji informacyjnej, który ma ogromny wpływ na transformację biznesu i zmienia sposób funkcjonowania każdego z nas.

Strony