Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Rekomendacje i informacje KNF

Komunikat w sprawie przekazania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu przez Jarosława Chodackiego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
Komunikat w sprawie wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję o nałożeniu na Marka Falentę kary pieniężnej
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że dostępne są raporty nt. sytuacji banków, dostawców usług płatniczych oraz zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2017 r.
Komunikat z 366. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 10 sierpnia 2017 r
KNF opublikował dane miesięczne sektora bankowego - czerwiec 2017
Na koniec marca 2017 r. działalność prowadziło 39 kas, w stosunku do końca 2016 r. ich liczba zmniejszyła się o jedną kasę .
Głównym czynnikiem wzrostu wyniku netto był przyrost wyniku odsetkowego, w tym w szczególności odsetek otrzymanych od banków, jednocześnie banki spółdzielcze ograniczyły koszty operacyjne, które zmniejszyły się o 0,4% r/r.
Komunikat KNF dot. przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy
Komunikat z 365. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 1 sierpnia 2017 r
Andrzej Diakonow nowym Zastępcą Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

Strony