Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Rekomendacje i informacje KNF

Komunikat z 362. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego
Nowa strona internetowa Komisji Nadzoru Finansowego oraz aplikacja mobilna KNF Alert
KNF z 14 czerwca 2017 r., ustanowiła zarządcę komisarycznego w SKOK Rafineria w Gdańsku. Na zarządcę komisarycznego w SKOK Rafineria została powołana Pani Elżbieta Staniszewska -Antoniak
Komunikat z 360. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 13 czerwca 2017 r
Dane miesięczne dotyczące sektora bankowego Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że dostępne są dane dotyczące sektora bankowego, opracowane na koniec kwietnia 2017 r. dane sektora bankowego - kwiecień 2017 r.
KNF opublikował na swojej strony komunikaty dotyczące rynku.
Komunikat z 356. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 26 maja 2017 r.
Oddalenie skargi Rady Nadzorczej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Wybrzeże" w Gdańsku na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego
Informacja o sytuacji banków, domów maklerskich, SKOK-ów i dostawców usług płatniczych w 2016 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że dostępne są opracowania: Raport o sytuacji banków w 2016 r. https://www.knf.gov.pl/Images/RAPORT_O_SYTUACJI_BANKOW_2016_tcm75-50788.pdf Informacja o...
Komunikat z 355. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 16 maja 2017 r. a w nim m.in.: Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie: Pawła Surówki na stanowisko prezesa Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A., Konrada Maniaka na stanowisko członka Zarządu AXA Powszechnego...

Strony