Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Rekomendacje i informacje KNF

Zaproszenie na konferencję „Polska jako regionalne centrum innowacji finansowych – prezentacja Raportu Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech)”
Komunikat z 372. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 17 października 2017 r.
Komunikat KNF dotyczący pierwszej oferty publicznej Raiffeisen Bank Polska SA
Przypomnienie treści stanowiska nadzorczego skierowanego do emitentów w dniu 26 lutego 2013 r. w sprawie publikacji informacji poufnych.
Komunikat Komisji Nadzoru Finanasowego w sprawie wysokości stóp zwrotu poszczególnych otwartych funduszy emerytalnych .
Komunikat UKNF dotyczący raportu Rzecznika Finansowego pt. „Wytyczne nadzorcze w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych a praktyki zakładów ubezpieczeń”
Działalność Komisji Nadzoru Finansowego w orzecznictwie sądów administracyjnych cz. IV. - nadzór nad rynkiem kapitałowym, 2017
Komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie spełniania kryterium niezależności członka komitetu audytu jednostki zainteresowania publicznego
komunikat z 370. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 26 września 2017 r. oraz ostrzeżenie w sprawie działalności firm na domniemane zlecenie KNF.
KNF we wtorek, 26 września 2017 r. jednogłośnie udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA .

Strony