Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Rekomendacje i informacje KNF

Komunikat z 351. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 25 kwietnia 2017 r
W załączniku analiza Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczącą oszacowania skutków wejścia w życie 3 projektów ustaw frankowych.
Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie rekomendacji stosowania Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA).
Komunikat dotyczący zamkniętego katalogu podmiotów prowadzących marketing usług maklerskich - zmiany w prawie od 29 kwietnia 2017 r.
Nowelizacja wprowadza między innymi istotne zmiany w kręgu podmiotów, które mogą wykonywać czynności związane z usługami maklerskimi.
KNF na posiedzeniu m.in wyraził zgodę na powołanie nowych prezesów bs oraz odwołał jednego z prezesów bs.
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, że w piątek na listę ostrzeżeń publicznych KNF wpisanych zostało pięć kolejnych podmiotów. Na cenzurowanym znalazło się też BM Alior Banku za "historyczne zaszłości".
Komunikat dotyczący przygotowanego przez UKNF projektu nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw.
Komunikat z 349. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 31 marca 2017 r. 1. W trzysta czterdziestym dziewiątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział: Pan Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego...
Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) odnośnie implementacji dyrektywy MiFID II w zakresie dotyczącym wprowadzenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym oraz specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym W nawiązaniu do...

Strony