Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Rekomendacje i informacje KNF

Uprzejmie informujemy, że w piątek, 24 marca 2017 r. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisane zostały podmioty: Platynowe Inwestycje SA z siedzibą w Płocku oraz SouthBanco.
UKNF informuje, że została opublikowana Informacja o zasadach dostępu do podstawowego rachunku płatniczego. INFORMACJA O ZASADACH DOSTĘPU DO PODSTAWOWEGO RACHUNKU PŁATNICZEGO Podstawowy rachunek płatniczy przeznaczony jest dla konsumentów, którzy nie posiadają innego rachunku płatniczego w walucie...
Oświadczenie KNF w sprawie reportażu wyemintowanego w TVP1 a dotyczacego upadłości SK Banku.
KNF w dniu 14 marca 2017 r. jednogłośnie zawiesiła wykonywanie przez HFT Brokers Dom Maklerski S.A. działalności maklerskiej w zakresie instrumentów finansowych .
KNF zaprasza banki do zgłaszania się w celu zbadania możliwości przejęcia Twojej SKOK.
W dniu 14 marca br odbyło się 347 posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.
Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje do publicznej wiadomości informację o decyzji skreślającej Piotra Zarębskiego z listy doradców inwestycyjnych.
w artykule z RP o działaniach KNF w sprawie handlu kontami bankowymi
Funkcjonowanie strony internetowej KNF zostało przywrócone po tym, jak zidentyfikowana została próba ingerencji z zewnątrz w obsługujący ją system informatyczny.
Komisja jednogłośnie zatwierdziła metodę wyznaczania składek na fundusz gwarancyjny banków

Strony