Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Prawo

Od 1 stycznia 2018 r. ma wejść w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Wyjaśniamy wszystkie trudne terminy z dyrektywy PSD2
Od kilku lat obserwuje się w Polsce inflację prawa, czyli zjawisko przyjmowania dużej liczby obszernych aktów prawnych.
RCL: Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych
Rządowy projekt ustawy z 3 października 2017 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywania sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych
Z analizy ABR SESTA wynika, że aż 41% Sądów Gospodarczych w Polsce nie potrafi wskazać, ile trzeba czekać na nakaz zapłaty, zaopatrzony w klauzulę wykonalności.
Projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa to wynik prac ekspertów zarówno administracji publicznej, jak i przedstawicieli kluczowych sektorów gospodarki.
25 października 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał istotne dla polskich przedsiębiorców orzeczenie.
Planowana w najbliższym czasie nowelizacja kodeksu pracy ma znacząco zmienić zapisy dotyczące urlopów wypoczynkowych
Celem niniejszego opracowanie jest przybliżenie czytelnikowi pojęć i regulacji prawnych związanych z zagadnieniami wystawienia, uzupełnienia i obrotu wierzytelnościami wekslowymi oraz wierzytelnościami ze stosunków zobowiązaniowych, w których wystawiony weksel pełni funkcję zabezpieczającą.

Strony