Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Prawo

Stosowanie RODO ma formalnie zacząć się 25 maja 2018 r. Nieprzyjemne znaczenie tego faktu polega na tym, że z dniem 25 maja 2018 r. stosować będzie można i trzeba drakońskie kary przewidziane tym Rozporządzeniem. Zważywszy, że dostosowanie się do RODO jest procesem wymagającym, w praktyce RODO właśnie zaczyna obowiązywać.
Artykuł 5 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) określa podstawowe zasady ochrony danych osobowych, które stosować powinni administratorzy danych. Zgodnie z zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, dane osobowe powinny być przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty w stosunku do osoby, której dane dotyczą.
Rozwiązania wprowadzane przez Dyrektywę PSD 2 nie tylko zwiększają dostępność rynku dla podmiotów działających w obszarze e-commerce, ale również mogą pośrednio prowadzić do marginalizacji roli banków na rynku płatności, których rola w niektórych sytuacjach zostanie sprowadzona jedynie do prowadzenia „marketingowo niewidzialnego” rachunku bankowego, gdyż to dostawca usługi płatności będzie tym podmiotem, którego logo będzie najbardziej widoczne.
Ubezpieczenie się przed cyberzagrożeniami ma szczególne znaczenie w kontekście ostatniego ujawnienia informacji CIA przez Wikileaks. W dużej mierze można je określić, jako podręcznik do cyberataków. Teraz dostępny dla każdego.
W niniejszym artykule przybliżę zatem funkcję weksla jako formy zabezpieczenia wierzytelności banków. Poruszę również problematykę składanych przez klientów oświadczeń o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 4) k.p.c.
Członkowie zarządu i rady nadzorczej banku powinni mieć wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków, oraz dawać rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków.
Kredytowanie leczenia jest rozwiązaniem dla aktywnych konsumentów, którzy na swoje zdrowie patrzą jak na inwestycję, która będzie procentować przez lata
Prezentujemy artykuł Elektroniczne zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego w świetle zmian wprowadzonych do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw autorstwa Małgorzaty Miller, radcy prawnego, partnera w SLS Seredyński Sandurski Kancelaria Radców Prawnych sp.p. Artykuł ukazał się w magazynie Bank Spółdzielczy.
Nadzieje na uzyskanie "pomocy", polegającej na pozbyciu się negatywnych wpisów w BIK-u mogą jedynie rozczarować, a co gorsza - wyczyścić portfel. Eksperci Biura Informacji Kredytowej ostrzegają, aby nie dawać się zwodzić marketingowym sloganom a także reklamom pod hasłem „czyszczenia BIK”. Wszelkie ogłoszenia zapewniające o możliwości usuwania negatywnych informacji z BIK „na żądanie” nie mają podstaw prawnych. Kwestie rejestrowania i przechowywania danych o historii kredytowej klientów banków rozstrzyga jednoznacznie Prawo bankowe - nie można wyczyścić danych znajdujących się w BIK.
Prezentujemy artykuł mecenas Patrycja Bryl-Weiss z SLS Seredyński, Sandurski Kancelaria Radców Prawnych s.p. w którym omawia czym są zachęty oraz jakie obowiązki z nimi związane zostały nałożone na dystrybutorów jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Strony