Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Prawo

Prezentujemy aktualny stan prac nad ustawą o tzw. split payment
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia formatu i trybu przekazywania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji o stanowisku KZBS w sprawie w/w rozporządzenia czytaj: https://bs.net.pl/glos-izb-gospodarczych/stanowisko-kzbs
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) z tytułu kredytu hipotecznego udzielonego na cele mieszkaniowe
Konsultacje rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków
Nowe regulacje mają uderzać w zorganizowane grupy przestępcze, które dokonują poważnych przestępstw.
Od 1 maja br. na terytorium całej Polski w pełni obowiązuje ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów wrażliwych
Niezależnie od tego, czy podróżujemy samolotem rejsowym, niskobudżetowym czy czarterowym, przysługuje nam od linii lotniczych taka sama rekompensata.
O wekslach powiedziano już sporo. Trudno się temu dziwić, skoro weksel jest jedną z najczęściej wykorzystywanych form zabezpieczeń wierzytelności kredytowych. Okazuje się jednak, iż popularność weksli nie zawsze idzie w parze z wiedzą na ich temat.
Ważą się losy jednej z fundamentalnych kwestii dla dochodzenia wierzytelności przez wszystkich wierzycieli w naszym kraju – przedawnienia roszczeń.

Strony