Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Prawo

Komisja Europejska chce wzmocnić system unijnych agencji nadzorujących rynki finansowe, żeby realizacja planu unii rynków kapitałowych (CMU) była efektywna i bezpieczna. Celem jest też konsolidacja kontroli nad całkiem nowymi zjawiskami na rynkach wynikającymi z rozwoju technologicznego.
KE opublikowała projekt decyzji wykonawczej, która precyzuje jakie środki techniczne i organizacyjne powinni podjąć dostawcy usług cyfrowych.
Utrata lub wyciek danych osobowych wiążą się z poważnymi konsekwencjami wizerunkowymi dla firm.
W przypadku, gdy instytucja finansowa udziela kredytu w walucie obcej, musi zapewnić kredytobiorcy informacje wystarczające do podjęcia przez niego świadomych i rozważnych decyzji
Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych został skierowany do Sejmu
Proponowane zmiany dyrektywy 2014/59/UE (dyrektywa w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków, BRRD)
Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych - stanowisko Lewiatana
Projekt ustawy o zasadach badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w podmiotach sektora finansowego - stanowisko
Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy o przeciwdziałaniu wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych i zapewne go przyjmie
Wyrok WSA w Poznaniu w sprawie uznania składki na SSO za koszt uzyskania przychodu.

Strony