Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Bank Spółdzielczy Nidzica

Kod pocztowy: 
13-100
Miasto: 
Nidzica
Ulica: 
ul. A. Mickiewicza 3
Telefon: 
0-89 625-22-15, 625-27-61
Fax: 
0-89 625-26-95
Jednostka zrzeszająca: