Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Komunikat KNF z 05.12.2017 r

W trzysta siedemdziesiątym szóstym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:
 
  • Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Andrzej Diakonow – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
  • Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego1,
  • Armen Artwich – Przedstawiciel Ministra Rozwoju2,
  • Jan Wojtyła – Przedstawiciel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej3,
  • Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej4.
1.    Komisja przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, powszechnych towarzystw emerytalnych, domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2018 r. 
 
treść komunikatu w załączniku