Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Komunikat KNF

W dniu 22 września 2017 r. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego w ramach Single Rulebook Q&A (Question ID: 2017_3314) wydał interpretację art. 329 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012, w zakresie wymogu uzyskiwania zezwolenia na stosowanie własnych modeli do wyznaczania współczynników delta dla opcji oferowanych w obrocie pozagiełdowym oraz na giełdach niepublikujących wielkości tych współczynników. Powyższa interpretacja w sposób jednoznaczny wyłącza z obowiązku uzyskiwania wspomnianego wyżej zezwolenia opcje oferowane na rynku pozagiełdowym oraz zawierane na giełdach niepublikujących wielkości współczynników delta, jeżeli bank jest w stanie wykazać, że transakcje te są w pełni symetrycznie dopasowane (tzw. transakcje typu back-to-back). 
 
Dopasowanie pozycji w przypadku transakcji opcyjnych typu back-to-back będzie przedmiotem weryfikacji przez nadzór w ramach czynności inspekcyjnych oraz analitycznych.