Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Komunikat KNF

Dane miesięczne dotyczące sektora bankowego

UKNF informuje, że dostępne są dane dotyczące sektora bankowego, opracowane na koniec września 2017 r. 

dane dostępne na: https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=52786&p_id=18