Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Komunikat dotyczący zamkniętego katalogu podmiotów prowadzących marketing usług maklerskich

Komunikat dotyczący zamkniętego katalogu podmiotów prowadzących marketing usług maklerskich
 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 791 opublikowana została ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Nowelizacja). Zmodyfikowane przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa) wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku, tzn. od dnia 29 kwietnia 2017 r.
 
Nowelizacja wprowadza między innymi istotne zmiany w kręgu podmiotów, które mogą wykonywać czynności związane z usługami maklerskimi. Po wejściu w życie nowych przepisów, co do zasady, jedynymi uprawnionymi podmiotami do wykonywania tego rodzaju czynności będą:
  • firma inwestycyjna (rozumiana również jako bank krajowy),
  • agent firmy inwestycyjnej (nadzorowany pośrednik działający w imieniu i na rzecz danej firmy inwestycyjnej).

cały komunikat w załączniku