Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Informacja o sytuacji banków, domów maklerskich, SKOK-ów i dostawców usług płatniczych w 2016 r.

Informacja o sytuacji banków, domów maklerskich, SKOK-ów i dostawców usług płatniczych w 2016 r.
 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że dostępne są opracowania:
 
 
Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2016 r. https://www.knf.gov.pl/Images/banki_spoldzielcze_raport_2016_tcm75-50790.pdf
 
Raport o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2016 r. https://www.knf.gov.pl/Images/Raport_SKOK_2016_tcm75-50793.pdf
 
Informacja o sytuacji Krajowych Instytucji Płatniczych (KIP) i Biur Usług płatniczych (BUP) w 2016 r. https://www.knf.gov.pl/Images/Informacja_o_sytuacji_KIP_BUP_IV_Q_2016%20r_tcm75-50797.pdf
 
Raport dotyczący sytuacji finansowej domów maklerskich w 2016 r.https://www.knf.gov.pl/Images/Raport_o_stanie_Domow_Maklerskich_2016%20_tcm75-50794.pdf