Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

58 proc. pożarów w 2016 roku wybuchło w naszych domach

58 proc. pożarów w 2016 roku wybuchło w naszych domach i mieszkaniach

Statystyki Straży Pożarnej z 2016 roku są nieubłagane – prawie 2/3 pożarów (58 proc.)  dotyczyła domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych. Z badania przeprowadzonego przez TNS OBOP  wynika, że 59 proc. Polaków ubezpiecza swoje nieruchomości. W większości jest to zabezpieczenie przed żywiołami, m.in. ogniem, jednak, jak się okazuje - nie chroni ono całego naszego majątku. Jak wybrać polisę, która najlepiej ochroni go w całości?

 Marcin Pabiś, dyrektor Biura Ubezpieczeń Majątkowych Concordii Ubezpieczenia

W 2016 roku pożary najczęściej wybuchały w domach i mieszkaniach Polaków – tak wynika z danych opublikowanych przez Komendę Główną Straży Pożarnej. Jak pokazują statystyki, w poprzednim roku ponad 70 tys. polskich gospodarstw domowych zostało zniszczonych przez ogień. Ile spośród nich było ubezpieczonych? Dane z badania przeprowadzonego na zlecenie Concordii Ubezpieczenia wynika, że 59 proc. Polaków posiada polisy chroniące ich nieruchomości – większość z nich chroni je właśnie przed żywiołami takimi, jak pożary czy np. powodzie. Jednak okazuje się, że zawierając umowę z firmą ubezpieczeniową zapominamy, że powinna chronić nie tylko „mury”, ale także ruchomości, czyli wyposażenie domu, jak np.: meble, sprzęty i inne.

- Nie da się ukryć, że to prywatne domy lub mieszkania są najbardziej narażone na szkody spowodowane przez ogień. Warto jednak pamiętać, że obejmują one nie tylko zniszczenia instalacji, ścian etc., ale także powodują utratę znacznej części lub większości naszych rzeczy i sprzętów, na które wpływ miały nie tylko płomienie, ale także sadza i dym oraz środki gaśnicze - mówi Marcin Pabiś, dyrektor Biura Ubezpieczeń Majątkowych Concordii Ubezpieczenia.- Badania opinii pokazują, że już tylko nieco ponad 2/3 osób, które posiadają ubezpieczone mieszkania i ¾ osób, które posiadają ubezpieczone domy zadbały o to, aby ich polisy obejmowały zarówno mury, jak i ruchomości. Pozostałe osoby, w przypadku pożaru mogą dostać odszkodowanie tylko za część poniesionych w pożarze szkód – tych związanych z częściami nieruchomymi budynku – dodaje ekspert Concordii Ubezpieczenia.

3 kroki do odpowiedniej polisy

1. Sprawdź ubezpieczyciela

Warto sprawdzić zarówno zakres oferty, jak i rankingi, które pokazują także zadowolenie klientów, którzy już skorzystali z usług danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Są one dostępne na stronach internetowych porównywarek ubezpieczeniowych. Dodatkowo, należy sprawdzić takie informacje jak np. liczba skarg skierowanych do Rzecznika Finansowego – im jest ich mniej tym większe prawdopodobieństwo, że otrzymamy odszkodowanie bez problemów czy zbędnej zwłoki. Warto sprawdzać te rankingi, które powstają na podstawie badania poziomu zadowolenia Klientów,  szybkości likwidacji szkody, wysokości wypłacanych odszkodowań, przejrzystości warunków umowy oraz atrakcyjność rocznej składki ubezpieczenia. Tego rodzaju zestawienia są dostępne między innymi na dedykowanych ubezpieczeniom mieszkania stronach www.

2. Zastanów się nad zakresem ubezpieczenia

Oferta ubezpieczeń nieruchomości jest bardzo elastyczna, dlatego możemy wybierać spośród wielu dodatkowych propozycji, aby finalna polisa była jak najlepiej dopasowana do naszych potrzeb. Poza ubezpieczeniem murów i ruchomości, możemy także korzystać z takich opcji  jak np. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków, czy assistance.

3. Przeczytaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Zwróćmy uwagę na zapisy dotyczące obowiązków ubezpieczonego, czyli właściciela danej polisy. Firmy ubezpieczeniowe wymieniają wśród nich na przykład wymagane zabezpieczenia mieszkania, np. liczbę i rodzaj zamków w drzwiach wejściowych, częstotliwość przeglądów instalacji etc. Warto także sprawdzić, sposób obliczania wartości ewentualnego odszkodowania. Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują 2 metody - wartości odtworzeniową i rzeczywistą. Wartość rzeczywista uwzględnia zużycie przedmiotów, a więc im starszy sprzęt, tym mniejsze odszkodowanie. Wartość odtworzeniowa pozwala na zakup przedmiotów o maksymalnie zbliżonych parametrach do tych straconych. Zwróćmy uwagę także na wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli sytuacje, w których odszkodowanie może nie być wypłacone.

źródło: CONCORDIA UBEZPIECZENIA