Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Podkarpacki Bank Spółdzielczy

Podkarpacki Bank Spółdzielczy jest jednym z najstarszych banków spółdzielczych w Polsce. Swoją historią sięga roku 1871, kiedy to w Sanoku powstała spółka "Powiatowe Towarzystwo Zaliczkowe" będąca jego protoplastą.

Istotne znaczenie dla rozwoju Banku w ostatnich latach miała decyzja o połączeniu z dniem 01.01.1999r., podjęta przez banki spółdzielcze w: Sanoku, Zarszynie, Lesku, Domaradzu, Bratkówce, Dukli, Brzozowie i Dydni. Od tego czasu Bank realizował konsekwentnie strategię rozwoju.
W efekcie, na 31.03.2005r., najważniejsze wielkości charakteryzujące Bank przedstawiają się następująco:

 • suma bilansowa - 452 577,00 tys zł,
 • współczynnik wypłacalności - 10,19,
 • fundusze własne ogółem - 31 491,00 tys zł,
 • ilość placówek - 54,
 • liczba osób zatrudnionych - 395.

Dynamiczny rozwój Banku od dnia połączenia obrazują poniższe dane:

 • suma bilansowa brutto - wzrost o 282 532,01 tys zł,
 • wynik finansowy wypracowany w tym okresie - 29 144,87 tys zł,
 • fundusze własne ogółem - wzrost o 20 164,00 tys zł,
 • liczba osób zatrudnionych - wzrost o 257.

Podkarpacki Bank Spółdzielczy prowadzi działalność na terenie woj. podkarpackiego. Kapitał Banku jest własnością około 16 tysięcy mieszkańców oraz 65 podmiotów gospodarczych Podkarpacia. Klientami Banku są mieszkańcy i podmioty gospodarcze związane z tym terenem, dlatego misją Podkarpackiego Banku Spółdzielczego jest:
"W sposób profesjonalny, kompleksowy i bezpieczny zaspokajać potrzeby finansowe klientów na rynkach detalicznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, umacniając systematycznie udział w rynku Regionu, stymulując rozwój gospodarczy środowisk lokalnych w Regionie".

Zgodnie z tą misją Bank od wielu lat buduje trwałe relacje z Klientami poprzez kompleksową ofertę produktów finansowych, zarówno dla Klientów korporacyjnych jak i indywidualnych. Bank zapewnia swoim Klientom produkty nowoczesne, dobrej jakości, po bardzo konkurencyjnej cenie. Podkarpacki Bank Spółdzielczy był np. jednym z pierwszych banków w Polsce, który zaoferował swoim Klientom usługi poprzez Internet.

Jednocześnie Bank daje swoim Klientom poczucie bezpieczeństwa, z jednej strony poprzez ciągły rozwój i wzrost wartości Banku a z drugiej poprzez dyspozycyjność, szybkość podejmowania decyzji, profesjonalizm pracowników.

Realizując misję w zakresie stymulowania rozwoju Regionu Bank wspiera wiele inicjatyw lokalnych, jest uczestnikiem wielu lokalnych przedsięwzięć. Bank m.in.:

 • wspiera, a często jest głównym sponsorem wielu konkursów i plebiscytów np." Podkarpacka Nagroda Samorządowa", "Smaczne bo podkarpackie", "Człowiek Roku 2004 Polski południowo - wschodniej",
 • jest sponsorem sportu np. I ligowego Klubu Hokejowego i Młodzieżowego Klubu Hokejowego w Sanoku, II ligowej drużyny koszykówki w Krośnie, III ligowej drużyny siatkówki kobiet w Sanoku,
 • wspiera inicjatywy kulturalne, jest sponsorem np. Formacji Tańca Towarzyskiego "Flamenco", Zespołu Wokalnego "Soul",
 • wsparł i jest głównym udziałowcem Podkarpackiego Lokalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych, którego celem jest pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw,
 • prowadzi szeroko rozumianą działalność charytatywną - liczne darowizny na rzecz m.in. Ochotniczych Straży Pożarnych i Szkół, Domów Dziecka, Związku Kombatantów, wycieczek dla najbiedniejszych dzieci.

Obecnie Podkarpacki Bank Spółdzielczy zalicza się do czołówki największych banków spółdzielczych w Polsce. W rankingu "Gazety Bankowej" za 2003 rok zajął 4 miejsce, a w 2004 roku w organizowanym przez Podkarpacki Klub Biznesu konkursie zdobył dwie nagrody: I-szą w kategorii "Siła ekonomiczna", II-gą w kategorii "Wielkość ponoszonych obciążeń podatkowych". W listopadzie 2004 r. w organizowanym przez gazetę codzienną "Nowiny" konkursie "Nasze Dobre Podkarpackie" rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy PBS-Konto otrzymał specjalną nagrodę w kategorii produktów finansowych.

Natomiast w 2005 roku Podkarpacki Bank Spółdzielczy został laureatem Konkursu "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców". Organizatorzy Krajowa Izba Gospodarcza, Polsko-Amerykańska Fundacja Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw oraz Warszawski Instytut Bankowości przyznali ten tytuł za pionierskie działania w zakresie wdrażania nowych technologii i produktów w sektorze bankowości spółdzielczej, za dynamiczny rozwój sieci nowoczesnych placówek oraz stałą troskę o jakość obsługi i profesjonalizm kadry.

centrala.jpg

prezes.jpg

prezesi.jpg