Strona główna aktualności Komisja PE przyjęła poprawki do dyrektywy o e-prywatności