Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Opinie na temat

PKO Zawsze Nowe Auto dostępny jest dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
Uzyskane wyniki wskazują na relatywnie wysoki poziom satysfakcji klientów z grupy przedsiębiorców w „Bankach Przyjaznych dla Przedsiębiorców”. Oddziały bankowe w zdecydowanej większości zrobiły na klientach bardzo dobre pierwsze wrażenie, doradcy w większości bardzo kompetentnie nawiązali relacje.
Usługi bankowości transakcyjnej są jednym z najważniejszych źródeł przychodów w polskich bankach i obserwacja ta dotyczy również bankowości przedsiębiorstw
Czy prywatyzacja Pekao była dla UniCredit bardzo dobrym interesem? Obszerna analiza z materiałów Forum Obywatelskiego rozwoju autorstwa Marcina Zielińskiego
W roku 2016 w ramach Konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” po raz pierwszy przeprowadzono porównawcze badanie jakości obsługi przedsiębiorców przy wykorzystaniu metody tajemniczych klientów. W badaniu wzięło udział 13 banków: 2 duże banki komercyjne i 11 banków spółdzielczych będących uczestnikami konkursu.
Portal Bs.net.pl narodził się w nieistniejącej już firmie WONLOK, mającej swoją siedzibę w budynku klasztornym przy ul. Liściastej w Łodzi. To było 18 lat temu.
I dla pierwszego i dla drugiego sortu! Jeszcze mamy czapkę z piór, jeszcze mamy złoty róg. Życzmy sobie więc wszyscy, aby nie został nam ino sznur i chocholi taniec.
2 grudnia – mija rocznica urodzin naszego Patrona, pioniera spółdzielczości rolniczej i bankowej,” polskiego Raiffeisena”. O dr. Franciszku Stefczyku w 155. rocznicę urodzin pisze Danuta Twardowska
Od czasu do czasu jak „feniks z popiołów” lub jak czkawka polityczna odradza się idea powołania banków komunalnych. W tym projekcie BS-ów nie ma. Jakby nie istniały
Wiceprezes Zarządu KZBS Michał Krakowiak, od lat uczestnik międzynarodowych warsztatów, konferencji i prac statutowych realizowanych przez EACB - dla Bs.net o poszukiwaniu nowego modelu biznesowego przez banki spółdzielcze w Europie.

Strony