Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Analizy, raporty, projekty ustaw

Ministerstwo Finansów przedstawiło projet ustawy tzw. split payment czyli mechanizm podzielonej płatności.
Raport NBP z badania 2016 i analiza porównawcza z danymi z 2009 i 2013 roku
Prezentowane zestawienia zawierają zagregowane dane sektora bankowego przygotowane w oparciu o jednostkowe sprawozdania banków i oddziałów instytucji kredytowych.
W I kwartale 2017 r. największym zmianom podlegała polityka kredytowa w segmencie kredytów konsumpcyjnych, która została przez banki istotnie zaostrzona.
Choć dziś nie ma już szczęk i łóżek polowych z towarem na każdym rogu, to wciąż każdego roku powstaje kilka tysięcy nowych firm zajmujących się handlem straganowym.
Najnowszy raport Bankier.pl oraz PRNews.pl zawierający unikalne dane nt sektora bankowego
Najważniejszych wydarzeń na rynku mieszkaniowym w marcu było zakończenie przyjmowania wniosków o dopłaty w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”.
Nadzór SSM przy Europejskim Banku Centralnym ogłosił założenia ukierunkowanego przeglądu wewnętrznych modeli ryzyka. Niewykluczone, że w ten sposób zamierza wprowadzić tylnymi drzwiami zasady ostrożnościowe, zwane Bazyleą IV, których nie chce zaaprobować Komisja Europejska.
PARP przedstawia dziewiętnastą edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Prezentuje on obraz sektora MSP w Polsce w oparciu o dane statystyczne i wyniki badań.
W 2016 r. zysk netto w kwocie 14,4 mld zł osiągnęło 599 banków, a stratę netto o wartości 0,5 mld zł poniosły 22 banki. Stratę netto wykazało 11 banków komercyjnych (w tym 7 oddziałów instytucji kredytowych) oraz 11 banków spółdzielczych.

Strony