Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Analizy, raporty, projekty ustaw

Najważniejszych wydarzeń na rynku mieszkaniowym w marcu było zakończenie przyjmowania wniosków o dopłaty w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”.
Nadzór SSM przy Europejskim Banku Centralnym ogłosił założenia ukierunkowanego przeglądu wewnętrznych modeli ryzyka. Niewykluczone, że w ten sposób zamierza wprowadzić tylnymi drzwiami zasady ostrożnościowe, zwane Bazyleą IV, których nie chce zaaprobować Komisja Europejska.
PARP przedstawia dziewiętnastą edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Prezentuje on obraz sektora MSP w Polsce w oparciu o dane statystyczne i wyniki badań.
W 2016 r. zysk netto w kwocie 14,4 mld zł osiągnęło 599 banków, a stratę netto o wartości 0,5 mld zł poniosły 22 banki. Stratę netto wykazało 11 banków komercyjnych (w tym 7 oddziałów instytucji kredytowych) oraz 11 banków spółdzielczych.
Prezentujemy raport firmy PWC Zarządzanie kapitałem ludzkim coraz większym wyzwaniem dla firm z sektora finansowego.
Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej, obejmująca miesięczne, kwartalne i roczne informacje .
Zakup mieszkania pod wynajem jest kuszącą propozycją. Ze statystyk sprzedażowych w pierwszych miesiącach roku wynika, że nadal transakcje inwestycyjne stanowią istotną część obrotu. Dają też możliwość osiągania godziwych zysków. Ile można zarobić na wynajmie?
W lutym odnotowano najwyższy od 2010 r. poziom średniej marży kredytów hipotecznych z wysokim (25%) wkładem własnym.
Ponad 100 mld zł rocznie wynoszą koszty zatorów płatniczych dla polskich firm. Zakazanie ustawowe zatorów płatniczych jest niemożliwe - bankructwa przedsiębiorstw czy spory dotyczące jakości dostarczonych towarów są naturalnie wpisane w prowadzenie działalności gospodarczej i związane z tym ryzyko
Nieprzewidywalne konsekwencje podatkowe nowych regulacji bankowych Jacek Ramotowski - Obserwatorfinansowy.pl Miał być cudownym lekiem na procykliczność. Ale im bliżej daty obowiązywania Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 9, tym bardziej nie wiadomo, jak w praktyce będzie...

Strony