Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

W 2017 r. Polska nie utrzyma nadwyżki w handlu zagranicznym?