Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

"Polska Bezgotówkowa"- nowa fundacja powoływana przez ZBP.