Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

W. Kiciński wiceprezesem ZBP