Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Archiwum

Archiwum Aktualności zrzeszeń

CEDUR zaprasza na seminarium „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - SZBI)”, 28 czerwca 2017 r.
Zakończył się I etap XVIII edycji konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców – Bankowa Nagroda Jakości”.
Forum Strategii Bankowych to spotkanie członków zarządów banków, niezależnych ekspertów bankowych, przedstawicieli ZBP oraz instytucji międzybankowych.
Komentarz DM Banku BPS omawiajacy wyniku Banku BPS oraz BS Ostrowia Mazowiecka
To jest tylko z nazwy dyrektywa płatnościowa, w rzeczywistości ona zmienia cały ekosystem bankowy
Wiceprezes SGB potwierdza: będzie jedno wspólne konto, karta i aplikacja dla wszystkich banków zrzeszenia.
Trwa pierwszy dzień obrad Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej
Na Catalyst Bank BPS opublikował skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku
Korekta okresowego raportu rocznego nr 02/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku zawierającego jednostkowe dane finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku
Szansą dla banków spółdzielczych na uzupełnienie luki produktowej o narzędzia efektywnie wspierające płatności dla e-commerce jest system Paybynet, w którym rozliczenia odbywają się bez udziału podmiotów pośredniczących, a przepływy finansowe dotyczą wyłącznie rachunków stron transakcji.
23-24 maja odbędzie się Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej
W dniu 18 maja 2017 roku podjęta została decyzja o utworzeniu odpisu na zaangażowanie Banku w Spółkę zależną w wysokości około 20 mln zł.
W związku z faktem, że ustawa o kredycie hipotecznym nakłada szereg obowiązków na banki spółdzielcze, redakcja portalu bs.net, zwróciła się do KZBS z trzema pytaniami dotyczącymi udziału Izby w procesie legislacyjnym.
Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2016 r. - materiał KNF
Informacja o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2016 rok
Wszyscy zadajemy sobie pytanie: na jakim etapie jest proces wydania decyzji o rejestracji Polskiego Banku Apeksowego?
ARIA partnerem generalnym IX Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej
KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Wiesława Tadeusza Zółtkowskiego na stanowisko członka Zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.
Poniżej zamieszczamy tłumaczenie Deklaracji opracowane przez Biuro KZBS.
Ukazał się nowy numer Biuletynu makroekonomicznego opracowanego w Centrum Skarbu i Relacji Biznesowych SGB-Banku SA.

Strony