Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Jakie było tempo wzrostu gospodarczego w I kw. 2017 r.?