Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Czy okres słabszej koniunktury mamy już za sobą?