Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Paliwa będą drożeć. Do końca roku groźba przekroczenia poziomu 5 zł jednak mało realna