Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Marek Dietl Prezesem Zarządu GPW