Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

40 proc. kierowniczych stanowisk zajmują kobiety