Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Kiedy rejestracja trzeciego zrzeszenia?