Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności

Nadchodzi 60. rocznica ustanowienia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, poprzedniczki Unii Europejskiej.
10 ustaw skierowanych do Senatu, pięć – do podpisu Prezydenta. Tak w skrócie można podsumować prace legislacyjne podczas 38. posiedzenia Sejmu.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w styczniu tego roku urodziło się 35 tys. dzieci. To o 4,2 tys., czyli o 13,6 proc. urodzeń więcej, niż w tym samym miesiącu 2016 roku.
W lipcu tego roku będziemy mieć mobilną wersję dowodu osobistego, czyli przez komórkę. Pilotaż zacznie się w maju.
Zadłużenie Polaków jest coraz większe. Jak wynika z danych BIG InfoMonitor i Biura Informacji Kredytowej, dłużnicy w 2016 roku byli winni łącznie ponad 47 mld zł.
W czwartek Sejm przyjął nowelizację Kodeksu karnego, która zaostrza kary za przestępstwo w ruchu drogowym.
W czwartek Sejm wybrał Andrzeja Rogoyskiego na wiceprzewodniczącego Trybunału Stanu. Zastąpi on Mariusza Muszyńskiego, który zrezygnował z tej funkcji po objęciu obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Wsparcie Biznesu

Klucz do sukcesu leży w prawidłowym procesie sprzedaży – Klient musi wiedzieć w co inwestuje, na co może liczyć i jakie ryzyko uwzględniać. Jasna informacja jest tu podstawą.
Bankowość mobilna jest najszybciej rozwijającą się częścią sektora. Wirtualny oddział banku umożliwia klientom kontakt z doradcą w każdej chwili.
W części trzeciej artykułu omawiane są przykłady budowania doświadczenia klienta oraz wskazywane wnioski do pracy w banku.
W części drugiej artykułu omówienie Customer experience w kontekście kanałów interakcji z bankiem.

BS.NET newsletter

Bądź na bieżąco!

Subscribe to Kanał informacyjny BS.NET newsletter
  • Prezentujemy wywiad redakcji bs.net.pl z Pania Anną Zwierzchowską - prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Tarczynie a zarazem jedną z liderek nowo tworzonego zrzeszenia: Polskiego Banku Apeksowego.
  • Subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu jest rozwiązaniem inwestycyjnym dla Klientów, którzy nie chcą ponosić zbyt wysokiego ryzyka zmienności cen akcji na giełdzie, a jednocześnie chcą partycypować w długoterminowym wzroście polskiej gospodarki.
  • Jadąc wzdłuż Großglockner Hochalpenstraße - jednej z najbardziej znanych dróg w całych Alpach, pośród majestatycznych szczytów gór można do woli rozkoszować się pięknem przyrody parku narodowego!
  • Buntownicy to fascynująca, niezwykle pouczająca książka, która pomoże ci nie tylko rozpoznać twoje własne, niepowtarzalne talenty i zdolności, lecz także znaleźć w sobie siłę do tego, by, próbując je urzeczywistniać i realizować w życiu, rzucać wyzwanie konwencjonalnym, obiegowym poglądom i opiniom.
  • Kilkadziesiąt banków spółdzielczych przekonało się już o korzyściach płynących z zainwestowania środków w Fundusz SGB Gotówkowy, który dedykowany jest nie tylko bankom spółdzielczym ale również ich klientom.
  • UDAJĄ WŁASNĄ ŚMIERĆ, BY NIE ODDAĆ PIENIĘDZY. KOBIETY W OCZACH WINDYKATORÓW Kobiety stanowią mniej więcej jedną trzecią dłużników w Polsce i odpowiadają za co czwartą złotówkę długu wpisanego do Krajowego Rejestru Długów. Kiedy w grę wchodzi windykacja, wizerunek łagodnej i delikatnej kobiety staje...
  • Prezentujemy wybrane odpowiedzi Przewodniczacego KNF podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 09 marca br.
  • Globalne banki wykorzystujące Londyn do operacji w Europie stoją przed gigantycznym problemem – jak prowadzić działalność w Unii, kiedy wyjdzie z niej Wielka Brytania.
  • W części trzeciej artykułu omawiane są przykłady budowania doświadczenia klienta oraz wskazywane wnioski do pracy w banku.

Aktualności zrzeszeń

Prezentujemy wywiad redakcji bs.net.pl z Pania Anną Zwierzchowską - prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Tarczynie a zarazem jedną z liderek nowo tworzonego zrzeszenia: Polskiego Banku Apeksowego.
Banki spółdzielcze działają zgodnie z misją również tam, gdzie ‒ ze względu na niską efektywność i małe korzyści ‒ inne instytucje finansowe są nieobecne. Przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu.
Banki Spółdzielcze Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB), we współpracy z organizacją płatniczą MasterCard, przygotowały dla rolników kartę płatniczą AGRO SGB wraz z programem rabatowym SGB.
Rada Nadzorcza powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Związku Pana Przemysława Gabrusewicza oraz na członka Zarządu Panią Agnieszkę Mańkowską.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu wraz z BODiE przygotował ofertę studiów podyplomowych przygotowanych specjalnie dla pracowników sektora bankowości spółdzieczej.

Aktualności banków spółdzielczych

Sąd Apelacyjny w Warszawie zasądził od Skarbu Państwa na rzecz Banku kwotę 8.475.565 zł 04 gr z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.
Bank Spółdzielczy w Brańsku. Najnowsze technologie, ale misja zgodna z tradycją.
Udziałowcy Banku Spółdzielczego w Chrzanowie dowiedzieli się na środowym zebraniu, że osiągnął on w ubiegłym roku 354 tysiące złotych zysku. Prawie 50 tysięcy wróci do nich w formie dywidend.
W pierwszy dzień Wiosny Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne rozegrały XIV Halowy Turniej Piłki Nożnej, w którym o zwycięstwo walczyło aż sześć drużyn.
Bank Spółdzielczy w Tworogu oferuje najnowszy system Bankowości Internetowej EBO eBank OnLine. System zawiera pełną obsługę Indywidualną i Korporacyjną oraz szeroko rozbudowane funkcjonalności dodatkowe.

Analitycy Banku BPS S.A.

Według szacunkowych danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, dochody budżetu państwa po dwóch miesiącach 2017 r. wyniosły 60,9 mld zł, wobec 56,2 mld zł przed rokiem.

Rankingi, wyniki finansowe sektora

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że dostępne są dane dotyczące sektora bankowego, opracowane na koniec stycznia 2017 r. raport w załaczniku.
Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”.

Rekomendacje i informacje KNF

Uprzejmie informujemy, że w piątek, 24 marca 2017 r. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisane zostały podmioty: Platynowe Inwestycje SA z siedzibą w Płocku oraz SouthBanco.
UKNF informuje, że została opublikowana Informacja o zasadach dostępu do podstawowego rachunku płatniczego. INFORMACJA O ZASADACH DOSTĘPU DO PODSTAWOWEGO RACHUNKU PŁATNICZEGO Podstawowy rachunek płatniczy przeznaczony jest dla konsumentów, którzy nie posiadają innego rachunku płatniczego w walucie...

Union Investment

Kilkadziesiąt banków spółdzielczych przekonało się już o korzyściach płynących z zainwestowania środków w Fundusz SGB Gotówkowy, który dedykowany jest nie tylko bankom spółdzielczym ale również ich klientom.

Razem z Concordią

Jak ubezpieczyć hotel lub pensjonat? Najlepiej solidnie, a to oznacza, że trzeba zadbać o zabezpieczenie wielu aspektów tego rodzaju biznesu.

Głos Izb Gospodarczych

Nowe badanie EACB i TIAS: dzięki staraniom KZBS po raz pierwszy z udziałem polskiego sektora bankowości spółdzielczej.
Internetowy portal bankowości spółdzielczej www.bs.net.pl jako patron medialny zaprasza na Forum Rozwoju Banków Spółdzielczych, organizowane przez KZBS.

Kalendarium

Publikujemy tutaj zebrane przez nas najważniejsze wydarzenia organizowane przez sektor bankowości spółdzielczej lub przez firmy zewnetrzne na potrzeby banków. Pokazujemy też imprezy organizowane przez BZ i BS.

Z innej beczki

Buntownicy to fascynująca, niezwykle pouczająca książka, która pomoże ci nie tylko rozpoznać twoje własne, niepowtarzalne talenty i zdolności, lecz także znaleźć w sobie siłę do tego, by, próbując je urzeczywistniać i realizować w życiu, rzucać wyzwanie konwencjonalnym, obiegowym poglądom i opiniom.
W BIG InfoMonitor widnieje obecnie 58 tys. dłużników wymiaru sprawiedliwości. Jedna osoba średnio jest winna 1 796 zł, choć są i tacy, którym ciężko rozstać się z kilkoma milionami zdobytymi w drodze przestępstwa.

Artykuły nie tylko dla informatyków

Korporacja czy mała firma? Wysoka pensja czy rodzinna atmosfera? Właściciele małych firm mają często problem by znależć ​ wartościowych pracowników.
W ciągu roku liczba cyberataków wymuszających okup wzrosła ponaddwukrotnie, a liczba zainfekowanych smartfonów nawet trzykrotnie .

Fotoreportaże

Jadąc wzdłuż Großglockner Hochalpenstraße - jednej z najbardziej znanych dróg w całych Alpach, pośród majestatycznych szczytów gór można do woli rozkoszować się pięknem przyrody parku narodowego!

Puls Parkietu - rynek akcji

Puls Parkietu - rynek akcji Opracowanie z dnia - 24.03.2017

Okiem Konkurencji

Utworzone przez BOŚ rezerwy wynoszą łącznie 220,8 mln zł.
PKO Bank Polski we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową (KIR) i Polskim Standardem Płatności (PSP) wprowadził nowy rodzaj płatności w urzędach i e-urzędach przelewem inicjowanym za pomocą kodu BLIK z aplikacji IKO

Analizy, raporty, projekty ustaw

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej, obejmująca miesięczne, kwartalne i roczne informacje .

Prawo

Ubezpieczenie się przed cyberzagrożeniami ma szczególne znaczenie w kontekście ostatniego ujawnienia informacji CIA przez Wikileaks. W dużej mierze można je określić, jako podręcznik do cyberataków. Teraz dostępny dla każdego.
W niniejszym artykule przybliżę zatem funkcję weksla jako formy zabezpieczenia wierzytelności banków. Poruszę również problematykę składanych przez klientów oświadczeń o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 4) k.p.c.

Parlament Europejski

Otylia Trzaskalska-Stroińska z Polski i Alice Bunn z Wielkiej Brytanii zostały wiceszefowymi Rady Europejskiej Agencji Kosmicznej.
cenie inwestorów proponowane przez Komisję Europejską zmiany w zakresie implementacji wskaźnika stabilnego finansowania netto (NSFR) mogą mieć pozytywne przełożenie na europejski rynek obligacji zabezpieczonych.

Konferencje / Szkolenia

Ukazała się nowa oferta edukacyjna Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji. Zawiera szereg nowych tematów ważnych w bieżącej działalności banku spółdzielczego.

Razem z Asseco

Prezes Asseco zwrócił uwagę na zacieśniającą się współpracę pomiędzy sektorem bankowym i administracją publiczną, dla której bardzo istotne było zainicjowanie „Programu Rodzina 500+”.
Asseco, ze statusem Partnera Strategicznego, bierze udział w kwietniowej konferencji organizowanej przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.

Linki

Alfabetyczny wykaz linków do stron internetowych wszystkich banków spółdzielczych