Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska zdecydowała o wszczęciu otwartego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku oraz Wiceprezesa – pierwszego zastępcy Prezesa Zarządu.
Bankowy Fundusz Gwarancyjny zawarł umowę z Ministerstwem Finansów dotyczącą objęcia emisji typu private placement obligacji o następujących parametrach: wartość nominalna 2 mld zł, termin zapadalności 5 lat, oprocentowanie zmienne WIBOR6M plus marża.
Najgęściej zaludnioną gminą w Polsce jest podwarszawskie Legionowo - na 1 km2 przypada tam blisko 4 tys. osób. To blisko 1000-krotnie więcej niż w gminie wiejskiej Lutowiska w woj. podkarpackim, która ma najniższą gęstość zaludnienia w kraju.
Ministerstwo środowiska chce, aby na dziki można było polować przez cały rok. Okres polowań na jelenie i daniele ma być wydłużony
Z sondażu dla "Rzeczpospolitej" wynika, że poparcie dla PiS wzrosło o 3 pkt proc. w porównaniu do zeszłego miesiąca i wynosi 37 proc.
Giełda wciąż nie ma zatwierdzonego prezesa. KNF nadal sprawdza, czy Dietl i Grzywiński spełniają wymagania.

Kalendarium

Publikujemy tutaj zebrane przez nas najważniejsze wydarzenia organizowane przez sektor bankowości spółdzielczej lub przez firmy zewnetrzne na potrzeby banków. Pokazujemy też imprezy organizowane przez BZ i BS.

Wsparcie Biznesu

Jutro wchodzi życie ustawa o kredycie konsumenckim. Nakłada na banki dodatkowe obowiązki
Izba Gospodarki Elektronicznej po raz kolejny publikuje raport poświęcony e-finansom. Jak wynika z raportu "Portfel Polaka" korzystanie z usług bankowych deklaruje 80 proc. internautów
Facebook udostępnił deweloperom Platformę Messnegera, pokazując jednocześnie możliwości sprzedaży właśnie przy użyciu prostych konwersacji z botami

BS.NET newsletter

Bądź na bieżąco!

Subscribe to Kanał informacyjny BS.NET newsletter
  • Oferta powszechnie dostępnych poręczeń i gwarancji dla MŚP z jednej strony uruchomi zasoby finansowe polskich firm i zmotywuje je do inwestowania, a z drugiej zwiększy efektywność wykorzystania środków unijnych.
  • Przypadające na dzień 25.06.2017 roku ogólnopolskie Święto Spółdzielczości Bankowej, Bank obchodził w dniu 14.07.2017 roku, w dniu bardzo szczególnym, gdyż Bank świętował Jubileusz 110-lecia działalności.
  • Czasami nie trzeba jeździć na koniec świata, aby zobaczyć coś unikalnego. Wystarczy zajrzeć do Czeskiego Krumlova, aby się zachwycić.
  • Narodowy Bank Polski popiera dalszą integrację sektora banków spółdzielczych w formie IPS-ów. Wydaje się to nieodzownym warunkiem jego funkcjonowania w długiej perspektywie .
  • Izba Gospodarki Elektronicznej po raz kolejny publikuje raport poświęcony e-finansom. Jak wynika z raportu "Portfel Polaka" korzystanie z usług bankowych deklaruje 80 proc. internautów
  • Był to największy dzwon na Śląsku. Ważył ponad 7 ton, miał wysokość 180 cm, w obwodzie 6,3 m i został zawieszony 17 lipca 1386 roku w południowej wieży Katedry św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Spadł 17 maja 1945 roku
  • Podniosły i uroczysty charakter miały obchody jubileuszu 110 lecia działalności Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie. Sygnałem do rozpoczęcia świętowania jubileuszu było odsłonięcie i poświecenie tablicy pamiątkowej
  • Istniejący od X wieku Tallinn zajmuje 7. miejsce na liście najbardziej inteligentnych miast świata. Ale nie to czyni z niego miejsce magiczne, tylko jego historia oraz warstwice czasu i kultur, choć po estońsku nic nie zrozumiesz...
  • Sektor banków spółdzielczych jest stabilny. Banki spółdzielcze, w większości przypadków, spełniają nadzorcze wymogi kapitałowe i płynnościowe. Działaniem wzmacniającym odporność sektora jest stworzenie tzw. systemów ochrony instytucjonalnej (IPS).

Aktualności zrzeszeń

Zapraszamy do czytania wakacyjnego numeru magazynu "Bank Wspólnych Sił".
Spółdzielcza Grupa Bankowa wspiera Powidz Jam Festiwal.
Narodowy Bank Polski popiera dalszą integrację sektora banków spółdzielczych w formie IPS-ów. Wydaje się to nieodzownym warunkiem jego funkcjonowania w długiej perspektywie .
Bank BPS wraz z Codec Polska poprowadzi wdrożenie nowego systemu budżetowego bazującego na technologii firmy Infor
Zarząd DEKPOL S.A. (,,Emitent", ,,Spółka") informuje, że w dniu 18 lipca 2017 r. podjął uchwałę o dokonaniu przydziału 15.000 sztuk obligacji na okaziciela serii DA o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł (,,Obligacje") na rzecz Banku

Aktualności banków spółdzielczych

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie zaprasza do nowej placówki - Filii Banku przy ul. Zakopiańskiej
W najbliżą niedzielę, 23 lipca w parku miejskim w Limanowej odbędzie się III Jarmark Historyczny Św. Marii Magdaleny - między wojnami: piękne dwudziestolecie.
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach, usytuowany po dwóch stronach Wisły, wspiera projekt „WISŁOTERAPIA”, realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Gołębia. Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach, usytuowany po dwóch stronach Wisły, wspiera projekt „WISŁOTERAPIA”, realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Gołębia.
Przypadające na dzień 25.06.2017 roku ogólnopolskie Święto Spółdzielczości Bankowej, Bank obchodził w dniu 14.07.2017 roku, w dniu bardzo szczególnym, gdyż Bank świętował Jubileusz 110-lecia działalności.
W dniu 16 lipca 2017 roku na terenie Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu odbyła się impreza plenerowa pod nazwą „IX Zajazd Wysokomazowiecki”.

Analitycy Banku BPS S.A.

Dla internetowego portalu bankowości spółdzielczej komentarz ekonomiczny Daniela Piekarka z Banku BPS S.A.

Rankingi, wyniki finansowe sektora

Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 5,17 mld zł w okresie styczeń-maj 2017 r. i był niższy o 2,15 % w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wynik z odsetek wzrósł o 11,1 % do 17,04 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 5,64 mld zł i był o 9,4% wyższy w ujęciu rocznym. Wynik z działalności...
KNF opublikował Biuletyn roczny. Rynek PPE 2016

Rekomendacje i informacje KNF

Komunikat z posiedzenia KNF z dniu 18 lipca 2017 r.
Status prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że zakończył się trzeci oraz czwarty cykl spotkań 6 podgrup roboczych wyodrębnionych w ramach Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce. S...

Union Investment

Od początku swojego istnienia banki spółdzielcze dbają o dobro lokalnych społeczności – także o swoich pracowników, którzy są ich częścią. Jednym z benefitów, który bank może zaoferować swoim pracownikom jest pracowniczy program emerytalny. Czym jest PPE i dlaczego warto go założyć?

Razem z Concordią

Z początkiem lipca wystartowała ogólnopolska kampania edukacyjno-prewencyjna „Przełącz się na bezpieczeństwo”, organizowana przez Concordię Ubezpieczenia.

Głos Izb Gospodarczych

W dniu 22 lipca wejdą w życie przepisy ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, która w sposób kompleksowy ureguluje całość rynku kredytów hipotecznych
W dniu 17 lipca br. KZBS po konsultacjach z przedstawicielami sektora bankowości spółdzielczej przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego uwagi do projektu Rekomendacji
W dniach 29-30 czerwca br. odbyło się spotkanie Grupy ds. Digitalizacji Banków Spółdzielczych, zorganizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (EACB). W dniach 29-30 czerwca br. odbyło się spotkanie Grupy ds. Digitalizacji Banków Spółdzielczych, zorganizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (EACB).

Z innej beczki

Był to największy dzwon na Śląsku. Ważył ponad 7 ton, miał wysokość 180 cm, w obwodzie 6,3 m i został zawieszony 17 lipca 1386 roku w południowej wieży Katedry św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Spadł 17 maja 1945 roku
W raporcie „Aktywność fizyczna Polaków” bieganie, zaraz po jeździe na rowerze, znalazło się na drugim miejscu wśród najczęściej uprawianych dyscyplin sportu.

Artykuły nie tylko dla informatyków

API, czyli programy przez które aplikacje komunikują się ze sobą, nie są nowością na rynku finansowym, ale dyrektywa unijna PSD2 powoduje, że się rozpowszechniają.
Polska jest największym ośrodkiem FinTech w Europie Środkowo-Wschodniej, jednak wartość inwestycji venture capital w stosunku do PKB wynosi tylko 0,005 proc

Fotoreportaże

Czasami nie trzeba jeździć na koniec świata, aby zobaczyć coś unikalnego. Wystarczy zajrzeć do Czeskiego Krumlova, aby się zachwycić.

Puls Parkietu - rynek akcji

Opracowanie z dnia - 21.07.2017 Informacje dnia MF Budżet centralny zanotował po VI’17 nadwyżkę w wysokości 5,9 mld PLN. Głównymi czynnikami, które wpłynęły na pozytywny wynik jest przekazanie przez NBP do budżetu należnej części zysku z roku 2016 (8,7 mld PLN), a także wyższe wpływy z VAT r/r (+28% narastająco od początku roku, +17,6 mld PLN)...

Okiem Konkurencji

Obroty faktoringowe Banku Ochrony Środowiska wzrosły w I półroczu 2017 r. o niemal 33 proc. i wyniosły blisko 1,5 mld zł.
Czatbot KrEdytka pomoże klientom Credit Agricole w zaciąganiu kredytów gotówkowych.

Analizy, raporty, projekty ustaw

Sprawozdanie z działalności NBP w 2016 roku

Prawo

Biuro Legislacyjne Senatu wydało opinię o projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym. Zwraca w niej uwagę nie niezgodności z Konstytucją
Oferta powszechnie dostępnych poręczeń i gwarancji dla MŚP z jednej strony uruchomi zasoby finansowe polskich firm i zmotywuje je do inwestowania, a z drugiej zwiększy efektywność wykorzystania środków unijnych.

Parlament Europejski

Czy wizyta Prezydenta Trumpa w Polsce i to, że z pozoru nie podniósł tych obaw, dały rządowi wolną drogę do takich ruchów? Nie.
Sytuacja, także w wymiarze międzynarodowym jest naprawdę poważna. I dlatego wymaga poważnych środków i poważnych partnerów. Proszę spróbować, Panie Prezydencie.

Konferencje / Szkolenia

1 czerwca rusza rekrutacja do Leadership Academy for Poland (LAP) – programu rozwoju przywództwa realizowanego przy udziale profesorów Uniwersytetu Harvarda

Razem z Asseco

Asseco to nie tylko największy producent oprogramowania w Polsce, ale przede wszystkim firma, która w swoich codziennych działaniach realizuje zasady patriotyzmu gospodarczego
Asseco wygrało w 10 kategoriach 25. edycji raportu Computerworld TOP 200, stanowiącego podsumowanie polskiego rynku teleinformatycznego.

Linki

Alfabetyczny wykaz linków do stron internetowych wszystkich banków spółdzielczych