Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Głos Izb Gospodarczych

13 stycznia 2018 roku to data, obligująca poszczególne kraje członkowskie UE, w tym Polskę do implementacji do krajowych porządków prawnych Dyrektywy PSD 2. Dyrektywa weszła w życie 1 stycznia 2016 r. i zastąpi dotychczasową Dyrektywę PSD.
Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich ogłosiła V polską konkursu Etyka w finansach (Ethics in Finance). Organizatorem światowej edycji jest Obserwatorium Finansowe, szwajcarska fundacja non profit w Genewie (www.robincosgroveprize.org). Jednym z partnerów międzynarodowej edycji jest Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
Związek Banków Polskich opublikował styczniowy numer Monitora Bankowego. Początek nowego roku przyniósł w sektorze bankowym pozytywną zmianę nastrojów środowiska. Główny indeks Pengab osiągnął poziom 20 pkt. notując tym samym wzrost o 4,9 pkt. Poziom indeksu notowany w styczniowym pomiarze Monitora Bankowego należy traktować jako powrót do...
Na koniec trzeciego kwartału 2016 r. liczba umów bankowości internetowej wśród klientów indywidualnych przekroczyła 33 mln sztuk. W ciągu trzech miesięcy liczba ta zwiększyła się o 4,76% w stosunku do stanu z końca czerwca 2016 i o 8,96% w ujęciu rocznym. Wysoka dynamika przyrostu nowych umów nie idzie jednak w parze z aktywnym korzystaniem z bankowości internetowej. Na koniec września 2016 liczba rachunków, z których klienci korzystali w sposób aktywny wyniosła 15,3 mln
Każda duża instytucja, która funkcjonuje w danym kraju, w otoczeniu, w mieście, nie żyje sama dla siebie. Uważam, że jako największy bank w Polsce mamy pewne zobowiązania wobec kraju, samorządów i obywateli
Spotkanie zainaugurował Wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin. W części inauguracyjnej wystąpił także Wiceminister rozwoju - Jerzy Kwieciński. W wydarzeniu, ZBP reprezentował Prezes, Krzysztof Pietraszkiewicz.
Polacy mają już 33 mln rachunków bankowych dostępnych przez internet
Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich ogłosiła V polską konkursu Etyka w finansach (Ethics in Finance). Organizatorem światowej edycji jest Obserwatorium Finansowe, szwajcarska fundacja non profit w Genewi
Podatek bankowy, podwyższenie domiarów kapitałowych i dodatkowe koszty wynikające z konieczności wykorzystania części środków Bankowego Funduszu Gwarancyjneg
Sektor bankowy traktując stanowisko KSF jako zapowiedź wprowadzanych regulacji jest otwarty na dialog i wyraża nadzieję że ww. kwestie będą poddane wnikliwej analizie.

Strony