Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Rekomendacje i informacje KNF

w artykule z RP o działaniach KNF w sprawie handlu kontami bankowymi
Funkcjonowanie strony internetowej KNF zostało przywrócone po tym, jak zidentyfikowana została próba ingerencji z zewnątrz w obsługujący ją system informatyczny.
Komisja jednogłośnie zatwierdziła metodę wyznaczania składek na fundusz gwarancyjny banków
Stanowisko UKNF w sprawie zakazu wynagradzania pośredników kredytowych przez kredytodawców przewidzianego w projekcie ustawy o kredycie konsumenckim
Pytania i odpowiedzi (Q&A). Wytyczne ESMA ws. alternatywnych pomiarów wyników (APM) Pytania i odpowiedzi (Q&A). Wytyczne ESMA ws. alternatywnych pomiarów wyników (APM) Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował zestaw pytań i odpowiedzi Questions and answers...
Komunikat w sprawie kontroli NIK odnośnie sprawowania przez Komisję Nadzoru Finansowego nadzoru nad Spółdzielczym Bankiem Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w latach 2013-2015
W przemówieniu skierowanym do audytorium Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski odniósł się do sytuacji panującej w poszczególnych sektorach rynku oraz omówił planowane inicjatywy regulacyjne i legislacyjne, które będą miały wpływ na jego kształt w najbliższym czasie.
W piątek, 13 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce.
SKOK Wielkopolska do przejęcia przez bank. Estoński bank AS Inbank otworzy w Polsce oddział
Komisja zapoznała się z notyfikacją w sprawie utworzenia oddziału na terytorium Polski przez instytucję kredytową: MUFG Bank (Europe) N.V.

Strony