Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Archiwum

Archiwum Aktualności zrzeszeń

13 stycznia 2018 roku to data, obligująca poszczególne kraje członkowskie UE, w tym Polskę do implementacji do krajowych porządków prawnych Dyrektywy PSD 2. Dyrektywa weszła w życie 1 stycznia 2016 r. i zastąpi dotychczasową Dyrektywę PSD.
Obecność banków spółdzielczych pomaga lokalnemu biznesowi. Tak wynika z badań polskich i zagranicznych naukowców
Banki SGB były najczęściej wybierane przez rolników szukających korzystnego kredytowania.
Ciekawy artykuł Marcina Idzika opublikował magazyn NBS - prezentuje on wyniki badań zmian aktywności klientów banków spółdzielczych na rynku usług bankowych.
Niezwykle ważnym czynnikiem powodzenia sanacji banków wewnątrz sektora spółdzielczego będzie realne, a nie tylko deklarowane poczucie wspólnego interesu.
Jeśli na lokalnym rynku dominują banki należące do zagranicznych inwestorów wtedy przedsiębiorczość słabnie.
Muzeum Historii Ruchu Ludowego zaprasza w piątek 24.02.2017 r o godzinie 17.00 na spotkanie wokół zbioru pism Franciszka Stefczyka.
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego organizuje w ramach programu CEDUR seminarium pt. „Upadłość konsumencka - potencjalne skutki dla banków”.
Odznaką Honorową ZBP wyróżnieniona została m.in: Pani Hanna Gilicińska- Cieślak – Naczelnik w SGB-Bank S.A.
Dzięki bankom spółdzielczym powstaje więcej małych i średnich firm.
W dniu 16 lutego 2016 roku odbyło się spotkanie Założycieli Polskiego Banku Apeksowego (PBA), na którym została przedstawiona informacja o aktualnym stanie postępowania przed KNF w sprawie złożonego wniosku o utworzenie nowego, apeksowego banku zrzeszającego.
Jak twierdzą eksperci to właśnie etyczne zasady ,które bezwzględnie stanowią o odrębności banku, mogą odstraszyć potencjalnych nabywców jego akcji.
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oferuje nowy kredyt preferencyjny z dopłatami ARiMR do oprocentowania z linii ZC. Kredyt ten przeznaczony jest dla producentów rolnych będących mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, którzy uzyskiwali przychody z tytułu produkcji mleka, świń lub owoców i warzyw w okresie od dnia 7 sierpnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r., niewystarczające na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych.
Rada Nadzorcza SGB-Banku SA przyjęła rezygnację Prezesa Zarządu, Pana Ryszarda Lorka, z uczestnictwa w składzie Zarządu SGB-Banku SA.
W serwisie Rządowy Proces Legislacyjny zamieszczony został projekt z dnia 23 stycznia 2017 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji
W Sejmie RP trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.
Nowa strategia przewiduje utrzymanie kluczowej roli KIR w dostarczaniu systemów wspomagających efektywne funkcjonowanie polskiego systemu płatniczego, zbudowanie pozycji animatora przemian w sektorze bankowym i aktywnego partnera administracji publicznej w procesie cyfrowej transformacji. Jest odpowiedzią na długoterminowe wyzwania polskiego sektora bankowego i zmieniającego się modelu rozwoju gospodarczego Polski
Do 2020 r. Polska wieś w obszarach aglomeracyjnych będzie skanalizowana.
Wg niepotwierdzonych informacji ( cały czas brak jest komunikatu prasowego ) w dniu 16 lutego 2017 roku Rada Nadzorcza SGB-Banku SA przyjęła rezygnacje z funkcji Prezesa Zarządu Pana Ryszarda Lorka i czasowo delegowała w skład Zarządu Banku - Pana Sebastiana Nietykszę ( członka RN SGB-Banku, Prezesa BS Wschowa )
Wystartowała nowa promocja o nazwie „SGB Gotówkowy plus bonus dodatkowy”. Dzięki niej można zyskać dodatkowe 100, 500 lub 1000 zł. oprócz tego co wypracuje subfundusz. Promocja dotyczy wyłącznie klientów banków spółdzielczych.

Strony