Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności

Osłabieniu złotego w ostatnich dniach towarzyszyło wiele słabych wskaźników z polskiej gospodarki, aczkolwiek zasadniczym powodem strat okazał się wzrost awersji do ryzyka. Straty poniosły także inne waluty regionu CEE,
O możliwościach rozwoju i wyzwaniach, jakie stoją przed przedsiębiorcami dyskutować będą najważniejsze osoby w kraju, osobistości ze świata nauki, polityki i gospodarki oraz przedstawiciele licznych delegacji zagranicznych.
Obecny model gospodarki rynkowej nie jest prorozwojowy - powiedział PAP członek Rady Polityki Pieniężnej prof. Jerzy Hausner. Pojawia się zjawisko przechwytywania zysku.
Jeffrey Sachs, który współtworzył program polskiej transformacji po 1989 r. jest gościem trwającego od środy w Sopocie Europejskiego Forum Nowych Idei 2015.
Ułatwienie spadkobiercom dostępu do rachunków bankowych osób zmarłych - to cel nowelizacji Prawa bankowego, ustawy o SKOK i ustawy o ewidencji ludności.
Towarzystwa ubezpieczeniowe niemal na pewno podniosą ceny polisy OC. Naciska na to KNF, która upomniała je, że sprzedają je ze stratą dla siebie.
UE zapłaci Polsce Sześć lub dziesięć tysięcy euro na uchodźcę. Do ręki cudzoziemca ta kwota jednak nie trafi. Zasili budżet państwa.

Analitycy Banku BPS S.A.

Należy pamiętać, iż ewentualny powrót do wieku emerytalnego 60/65 lat (przy zachowaniu wprowadzonego w 1999 r. systemu zdefiniowanej składki) może oznaczać obniżenie przyszłych emerytur. Może, ale nie musi.
  • Blisko 150 Gości wzięło udział w jubileuszowej gali z okazji 90-lecia ESBANKU Banku Spółdzielczego. Uroczystość odbyła się 25 września 2015 r. w budynku Biura Głównego przy ulicy Tysiąclecia 4 w Radomsku i stała się okazją do oficjalnego otwarcia nowej siedziby Banku.
  • Należy pamiętać, iż ewentualny powrót do wieku emerytalnego 60/65 lat (przy zachowaniu wprowadzonego w 1999 r. systemu zdefiniowanej składki) może oznaczać obniżenie przyszłych emerytur. Może, ale nie musi.
  • Bank Spółdzielczy w Wieliczce obchodził swoje 90. już urodziny. Ma za sobą długą historię, która rozpoczyna się w 1925 roku, kiedy to powołano do życia Bank Ludowy. Od tego czasu trwa na swoim miejscu i czyni dobrze, zgodnie ze swoją tradycją, ze swoją misją i z zasadami spółdzielczości.
  • Dr Albert Sadowski o nieodpartych skojarzeniach "jedynie słusznej" drogi banków spółdzielczych z socjalizmem w niemieckim modelu lat 30. XX wieku: Wszelki próby unifikacji powodują regres, ponieważ każdy unifikujący jest po prostu uzurpatorem, któremu wydaje się, że wie lepiej. Nikt nie wie lepiej niż rynek, nikt nie wie lepiej niż klienci
  • Doskonałe miejsce na trzy lub czterodniowy wypad dla miłośników skalnych miast i zamków. Położona niemal tuż za naszą zachodnią granicą, nad Łabą, Szwajcaria Saksońska to kraina wzgórz, lasów i skał o niesamowitych kształtach.
  • Podczas Forum Liderów banków Spółdzielczych słyszeliśmy w wystąpieniach panelowych, że banki spółdzielcze mają problem z obsługą sektora rolniczego - tracą rynek. Rozmawiamy na ten temat z Prezes BS w Księżpolu Janiną Wolanin.
  • Postanowiliśmy w redakcji zainteresować się bliżej ideą nowego zrzeszenia w myśl zasady, że nie zniknie to, o czym się nie mówi, a demokracja polega na dyskusji, również o sprawach trudnych. Pytamy - Dlaczego teraz? Skąd ten pomysł i po co? Prezes Anna Zwierzchowska oraz Prezes Dariusz Bugajski wyjaśniają.
  • Przedstawiamy nadesłaną do redakcji opinię Kancelarii Prawnej Cyman i Wspólnicy sp.k dotyczącą możliwości utworzenia nowego zrzeszenia w oparciu o znowelizowaną ustawę o bankach spółdzielczych
  • Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu zmienił się nie do poznania. To efekt modernizacji. Zapraszamy do obejrzenia relacji z uroczystego otwarcia

Aktualności zrzeszeń

Prezes Zarządu Banku BPS został uhonorowany Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, przyznaną przez Janusza Piechocińskiego.
Konkurs BANRISK – Liga Akademicka to unikalny, intensywny program szkoleniowy Warszawskiego Instytutu Bankowości, w którym wykorzystywana jest gra symulacyjna opracowana na Uniwersytecie Stanford w USA. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej NBP.
Zgromadzenie Prezesów Banków Spółdzielczych oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polskiej Spółdzielczości podjęły decyzję o utworzeniu IPS i o przystępieniu do niego Banku BPS
Spółdzielcy z całego województwa łódzkiego spotkali się w czwartek w Szadku na obchodach Wojewódzkiego Święta Spółdzielczości - donosi naszemiasto.pl

Aktualności banków spółdzielczych

Informujemy, że w dniu 23 września br. sukcesem zakończyła się emisja obligacji własnych, przeprowadzona przez Bank Spółdzielczy w Brodnicy. Zainteresowanie objęciem obligacji Banku przerosło oczekiwania Zarządu BS w Brodnicy.
XI edycja Konkursu im. Stanisława Staszica za 2014/2015 organizowanego przez Izbę Gospodarczą Północnej Wielkopolski zakończona została uroczystą Galą w dniu 25 września 2015 r. w Pile.
Bankowy Fundusz Gwarancyjny, realizując zadania ustawowe, jest gotowy udzielić wsparcia Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnowie jako kasie przejmującej.
Tym razem wczoraj w Mielcu. Pocieszające jest to, że jak wynika z doświadczenia Policji zdecydowana większość sprawców napadów na banki zostaje ujęta.

BS.NET newsletter

Bądź na bieżąco!

Subscribe to Kanał informacyjny BS.NET newsletter

Rankingi, wyniki finansowe sektora

W I półroczu 2015 r. wynik finansowy netto sektora bankowego wyniósł 8,0 mld zł, o 8,2% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.
Informacja miesięczna BFG dotycząca sytuacji w sektorze bankowym

Rekomendacje i informacje KNF

W ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku - CEDUR oprócz organizacji seminariów szkoleniowych prowadzona jest również działalność wydawnicza.
Komisja jednogłośnie zdecydowała o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Siarkopol” w Tarnobrzegu przez Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo – Kredytową im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnowie, za zgodą kasy przejmującej.
KNF jednogłośnie nałożyła na MNI SA karę pieniężną w maksymalnej wysokości 1 miliona złotych za przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce Hyperion SA bez zachowania warunków określonych w art. 73 ust. 1 ustawy o ofercie

Rada Ekspertów Spółdzielczych

Maleje liczba banków spółdzielczych nie posiadających swojej strony www. Zostało ich niewiele. Sprawdź.
Tematem przewodnim jest w nim bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo banków i klientów. Oprócz tego wiele interesujących materiałów.

ZBP - informacje, ekspertyzy

„Czy i w jaki sposób można zmienić polski system bankowy?” - tak brzmiał temat spotkania Klubu Polska 2025+, które odbyło się 30 września 2015 r. w warszawskim Klubie Bankowca.
W europejskim projekcie „TRIPLE E” udało się przekuć na praktykę biznesową ważne unijne rekomendacje dotyczące rozwoju zawodowego EQF, ECVET i EQAVET (stąd Potrójne E w nazwie standardu). Standard z Potrójnym E wesprze odbudowę zaufania w sektorze finansowym dzięki transparentnym, profesjonalnym kwalifikacjom.

Z innej beczki

Nie byliśmy, tak jak teraz, społeczeństwem etnicznie jednorodnym. Polacy stanowili niespełna 70. procent mieszkańców, pozostali to Ukraińcy, Żydzi, Białorusini i wiele innych nacji.
To kolejne urzędowe fałszerstwo za czasów króla Jana Kazimierza. Ale skarbowi państwa pomogło, choć wywołało chaos monetarny i bunty żołdaków.

Ciekawe rzeczy w sieci

Przedwyborcze programy partii budzą wątpliwości co do kosztów i zysków proponowanych rozwiązań. Rządowe założenia do ustawy budżetowej na 2016 r. też spotkały się z krytyczną oceną.

Artykuły nie tylko dla informatyków

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w sieci - przypomina je KNF
Aplikacja Stempelki jest innowacyjnym sposobem na stworzenie ciągle powiększającej się sieci osób, które będą chętniej korzystać z usług banku.

Fotoreportaże

Bank Spółdzielczy w Wieliczce obchodził swoje 90. już urodziny. Ma za sobą długą historię, która rozpoczyna się w 1925 roku, kiedy to powołano do życia Bank Ludowy. Od tego czasu trwa na swoim miejscu i czyni dobrze, zgodnie ze swoją tradycją, ze swoją misją i z zasadami spółdzielczości.

Puls Parkietu - rynek akcji

Opracowanie z dnia - 02.10.2015 Informacje dnia TAURON Rada nadzorcza odwołała prezesa zarządu Dariusza Luberę oraz dwóch wiceprezesów . Pozostałych dwóch członków zarządu złożyło rezygnację. Nowym prezesem został Jerzy Kurella. Rada nadzorcza nie podała przyczyny zmian w zarządzie. COLIAN MLP Group MAKARONPL ORBIS Nabycie akcji własnych. 30.09...

Prawo

Tekst ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.
Opinie KZBS, ZBP, BAS i KNF

Parlament Europejski

Komisja Europejska przedstawiła plan działania na rzecz unii rynków kapitałowych. Jego celem jest stworzenie jednolitego rynku kapitałowego dla wszystkich 28 państw członkowskich.
Uczestnicy spotkania wskazywali na bardzo wysoki wskaźnik korupcji w administracji ukraińskiej, bariery w legalnym wejściu na rynek oraz pozyskaniu partnerów biznesowych.

Konferencje / Szkolenia

Podczas III edycji targów ,,Outsourcing – Innowacje dla Twojego biznesu” przedstawiciele polskiego biznesu dowiedzą się jak zostać Superprzedsiębiorcą.

Oferta Asseco Poland dla banków spółdzielczych

Od 2009 r. Asseco jest Partnerem Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Podczas tegorocznego Forum uczestnicy bardzo licznie odwiedzali stoisko Asseco przy którym „mogli dotknąć” nowej bankowości internetowej – Asseco CBP

Analizy, raporty, projekty ustaw

Tworzenie unii rynków kapitałowych